Nytt verktyg ökar beredskapen mot skadeinsekt bland björkar

Hittills är svenska skogsägare förskonade från kopparpraktbaggen som orsakar allvarliga skador på björk i Nordamerika. Om baggen kommer till Sverige kan följderna bli förödande. SLU har tagit fram ett verktyg för att upptäcka skadeinsekten i tid.

 

Doktoranden Sezer Olivia Kaya testar det nya verktyget under fältarbetet i Kanada. Målet är att öka beredskapen för att kunna hantera en eventuell invasion av kopparpraktbaggen. Foto: Michelle Cleary

Kopparpraktbaggen (Agrilus anxius) är en utbredd skadegörare i Kanada och USA men har ännu inte upptäckts i Europa. I Nordamerika orsakar insekten stora skador på försvagade eller skadade björkträd i både stadslandskap, det norra barrskogsområdet och tempererade skogar.

− Baserat på observationer av europeisk björk planterad i Nordamerika kan vi förvänta oss nästan 100 procent dödlighet av europeisk björk om kopparpraktbaggen introduceras i Sverige. Därför måste vi vara proaktiva när det gäller att försöka förhindra dess etablering, säger Sezer Olivia Kaya, doktorand vid SLU Alnarp, till Trees For Me’s hemsida. 

Trees For Me är ett kompetenscentrum med fokus på snabbväxande lövträd för hållbart skogsbruk, material och energi i Sverige. Trees For Me finansieras av bland annat Energimyndigheten och koordineras från SLU Alnarp. 

− Vi kan förvänta oss att förödelsen kommer bli lika stor på vår europeiska björk om kopparpraktbaggen introduceras som den som har påverkat den nordamerikanska asken efter introduktionen av smaragdpraktbaggen, säger Michelle Cleary, handledare under forskningsprojektet. Foto: Pär Fornling

Svår att upptäcka

Under en studieresa i Kanada i höstas testade Sezer Olivia Kaya, tillsammans med sina handledare Michelle Cleary och Donnie Lee Peterson, knutna till SLU Alnarp och Trees For Me, och forskaren Tod Ramsfield vid the Canadian Forest Service i Alberta, Kanada, ny teknik som snabbt kan ge testresultat av kopparpraktbaggen på plats i fält. 

Den cirka tio millimeter långa vedlevande insekten kan vara svår att upptäcka eftersom den spenderar större delen av sitt liv gömd inne i träden där den livnär sig på kärlvävnaden hos sina värdväxter. 

Forskarna har utvecklat och testat två olika verktyg för att kunna upptäcka eventuell förekomst av kopparpraktbaggen i europeiska skogar. Resultaten visar att både larver och miljö-DNA från insekternas avföring lätt kan upptäckas, även i små mängder. Den ena metoden är dessutom optimal när det krävs snabba resultat för att kunna fatta beslut vid misstankar om förekomst av insekten.

Om kopparpraktbaggen introduceras i Sverige kan vi förvänta oss i stort sett 100 procents dödlighet av europeisk björk, menar forskarna i projektet. Foto: Michelle Cleary

Större risk vid torka

I Kanada har kopparpraktbaggen orsakat en kraftig tillbakagång av den inhemska björken. År med torka verkar trigga angrepp från insekten, enligt Trees For Me. Tecken på angrepp är tidig missfärgning av lövverket, försämrade grenar och trädkronor, och svullnad i barken på grenar och trädstammar. Om baggen sprids till Europa är vårtbjörk och glasbjörk särskilt hotade, menar Michelle Cleary, eftersom de arterna saknar en evolutionär historik av kontakt med skadedjuret, vilket gör att de inte har utvecklat något naturligt försvar mot insekten. 

− Lärdomar från tidigare etableringar av invasiva arter är att tidpunkten för identifieringen av det nya hotet är avgörande. Det här nya verktyget är inte bara viktigt för myndigheter i Sverige utan även runt om i Europa. Eftersom skadeinsekter inte bryr sig om nationella gränser är det viktigt att samarbeta i det internationella växtskyddssamfundet för att hjälpas åt att skydda våra skogsresurser inför framtiden, säger Michelle Cleary.

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 26 april 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Björken, vilken multikonstnär!

Krönika: In i det sista tänkte jag att det här får bli en krönika om det stundande EU-valet och skogens roll. Men sen åkte jag söderut och mötte vårens spirande grönska vilket för en stund upplöste politikens virrvarr ur sinnet. Särskilt närvarande var björken – i form av höga pollenhalter och alla små musöronen som kommit att klä, de tidigare nakna grenverken. Och jag kände att det skulle vara på sin plats för mig, som skogsvetarstudent i björkarnas stad, att tillägna Sveriges vanligaste och kanske alldagligaste (?) lövträd en krönika. För även om få anser att björken är kungen i djungeln, så är den ständigt aktuell och inte minst inom skogsbruket där den är på frammarsch.

 

Kommentera