Svagt resultat för Setra

För årets första kvartal redovisar träindustriföretaget Setra ett rörelseresultat på -95 MSEK, att jämföras med -64 MSEK samma period förra året. 

Setra, ett av Sveriges största träindustriföretag, ägs till 50 procent av Sveaskog och 49,5 procent av Mellanskog. Övriga 0,5 procent ägs av cirka 1 400 mindre aktieägare. Foto: Mostphotos

− Sågverksindustrin befinner sig fortsatt i en besvärlig situation med höga timmerpriser och en svag byggkonjunktur. Pågående investeringar i kombination med en kall och utdragen vinter har påverkat produktionsvolymen negativt. Tack vare en väl balanserad marknadsmix har Setra inga svårigheter att hitta avsättning för det vi producerar och vi räknar med ökande försäljningspriser under kommande kvartal, säger Marcus Westdahl, vd på Setra, i en bokslutskommentar.

Omsättningen under årets första tre månader uppgick till 1 158 MSEK, en minskning med 18 procent jämfört med samma period 2023 (1 414 MSEK). 

Setras rörelseresultat senaste åren

2023 Q4: -191 MSEK

2023 Q3: 8 MSEK

2023 Q2: 10 MSEK

2023 Q1: -64 MSEK

---

2022 Q4: -69 MSEK

2022 Q3: 231 MSEK

2022 Q2: 564 MSEK

2022 Q1: 480 MSEK

---

2021 Q4: 369 MSEK

2021 Q3: 600 MSEK

2021 Q2: 442 MSEK

2021 Q1: 177 MSEK

Setra Q1 2024 

Nettoomsättning: 1 158 MSEK (1 414)

Rörelseresultat: -95 MSEK (-64)

Resultat efter skatt: -81 MSEK (-49)

Rörelsemarginal: -8,2 % (-4,5)

Kassaflöde från löpande verksamhet: -226 MSEK (-82)

Läs mer om Setra: Storsatsning på KL-trä i Långshyttan

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 26 april 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Björken, vilken multikonstnär!

Krönika: In i det sista tänkte jag att det här får bli en krönika om det stundande EU-valet och skogens roll. Men sen åkte jag söderut och mötte vårens spirande grönska vilket för en stund upplöste politikens virrvarr ur sinnet. Särskilt närvarande var björken – i form av höga pollenhalter och alla små musöronen som kommit att klä, de tidigare nakna grenverken. Och jag kände att det skulle vara på sin plats för mig, som skogsvetarstudent i björkarnas stad, att tillägna Sveriges vanligaste och kanske alldagligaste (?) lövträd en krönika. För även om få anser att björken är kungen i djungeln, så är den ständigt aktuell och inte minst inom skogsbruket där den är på frammarsch.

 

Kommentera