Södras delårsrapport: Minskat resultat i svårt marknadsläge

I Södras kvartalsrapport för Q1 2024 redovisas en svagt minskad omsättning och ett nästan halverat rörelseresultat jämfört med samma kvartal förra året.  

Södra menar att resultatet för första kvartalet 2024 är i linje med förväntningarna under rådande marknads- och omvärldsläge. Foto: Pär Andersson

Södrakoncernen redovisar i delårsrapporten en nettoomsättning på 7613 MSEK (8002), en minskning med fem procent jämfört med samma period 2023. Rörelseresultatet uppgick till 568 MSEK (1085).

Kvartalet ligger i linje med Södras förväntningar med tanke på marknadsförutsättningar och omvärldsläge, skriver vd Lotta Lyrå i rapporten. Hon menar att kvartalet gått i en positiv riktning när det gäller massaaffären, där efterfrågan i relation till utbudet blir allt starkare. Marknaden för sågade trävaror präglas fortfarande av den svaga byggkonjunkturen och Södra bedömer att utvecklingen inte kommer att vända i närtid. 

− Det nya läget på råvarumarknaden, med en större efterfrågan än utbud, påverkar men genom att göra mer av varje träd och skapa maximalt värde av varje träfiber får vi skogen att räcka till mycket, säger Södras vd och koncernchef Lotta Lyrå Foto: Alexander Hall

Vd Lotta Lyrå: ”När vi gick in i 2024 var det med erfarenheten att vi befinner oss i ett nytt läge på råvarumarknaden och bedömningen att det är långsiktigt. Historiskt har Södra framför allt hanterat ett utbudsöverskott av skogsråvara från medlemmarna. Idag har det övergått till ett råvaruunderskott på virkesmarknaden. Högre råvarupriser och hög konkurrens om skogsråvaran är bra för familjeskogsbruken och Södra har under kvartalet genomfört prisjusteringar för att möta efterfrågan.”

Lägre utbud

Affärsområdet Södra Wood visar ett rörelseresultat på -34 MSEK (-34). Omsättningen uppgick till 1621 MSEK, även det i stort sett oförändrat från samma period förra året. Södra Woods resultat störtdök i takt med resten av sågverksbranschen under andra kvartalet 2022 och kurvan har hållit sig kring nollstrecket sedan dess.

Södra skriver i delårsrapporten: ”Resultatutvecklingen under kvartalet förklaras främst av lägre utbud av timmer och relativt svag efterfrågan.”

Även affärsområdet Södra Skog visar ett negativt resultat, -15 MSEK (-22). Omsättningen uppgick till 1586 MSEK (1632), vilket enligt Södra är en effekt av lägre volymer som kompenseras av prisökningar. Man skriver att efterfrågan på timmer och massaved har varit mycket god under kvartalet, men att tjällossning och avstängda vägar har utmanat leveranserna. 

Södra delårsrapport Q1 2024

Nettoomsättning: 7 613 MSEK (8 002)

Rörelseresultat: 568 MSEK (1 085)

Soliditet: 63 % (68)

Kassaflöde efter investeringar: 1 327 MSEK (323)

Medlemsareal: 2,81 miljoner ha (2,80)

Antal medlemmar: 51 990 (51 642)

Medelantal anställda: 3 231 (3 333)

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 24 april 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Björken, vilken multikonstnär!

Krönika: In i det sista tänkte jag att det här får bli en krönika om det stundande EU-valet och skogens roll. Men sen åkte jag söderut och mötte vårens spirande grönska vilket för en stund upplöste politikens virrvarr ur sinnet. Särskilt närvarande var björken – i form av höga pollenhalter och alla små musöronen som kommit att klä, de tidigare nakna grenverken. Och jag kände att det skulle vara på sin plats för mig, som skogsvetarstudent i björkarnas stad, att tillägna Sveriges vanligaste och kanske alldagligaste (?) lövträd en krönika. För även om få anser att björken är kungen i djungeln, så är den ständigt aktuell och inte minst inom skogsbruket där den är på frammarsch.

 

Kommentera