Ökning av levererade skogsplantor – fortfarande för låg plantöverlevnad

Nio miljoner fler skogsplantor levererades 2023 jämfört med 2022, enligt Skogsstyrelsen. Samtidigt består problemet med för låg plantöverlevnad, visar projektet Föryngringskollen.

Av de plantor som levererades 2023 kom 88 procent från plantagefrö från svenska fröplantager, vilket är fyra procent mer än under 2022, enligt Skogsstyrelsen. Foto: Mostphotos

I Sverige levererades 431 miljoner skogsplantor 2023, vilket är en ökning med nio miljoner (eller två procent) från 2022. Jämfört med 2021 är det dock drygt 21 miljoner färre plantor, enligt Skogsstyrelsen. 

Antalet levererade tallplantor var 236 miljoner, en ökning med drygt sju miljoner från året före. Mängden granplantor låg kvar på samma nivå som 2022 och uppgick till drygt 176 miljoner. Gran- och tallplantor utgjorde tillsammans 96 procent av de levererade skogsplantorna. 

Täckrotsplantorna är i tydlig majoritet. Tall och contortatall produceras i princip enbart som täckrot och andelen granplantor som producerades som täckrotsplantor under 2023 var 79 procent. 

71 procent av granplantorna levererades med mekaniskt eller kemiskt skydd mot snytbagge. Motsvarande siffra för tallplantor var 45 procent. Andelen barrträdsplantor som levereras med snytbaggeskydd har ökat varje år sedan 2016. De senaste tio åren har andelen plantor med mekaniskt skydd ökat och andelen kemiskt behandlade plantor minskat, enligt Skogsstyrelsen.

Färre plantor per hektar

Målet med projektet Föryngringskollen är att öka kunskapen om vad som orsakar tidig plantdöd hos planterad gran och tall. Foto: Pär Andersson

Projektet Föryngringskollen, som drivs av Skogforsk och flera skogsbolag och skogsägarföreningar, har inventerat 2023 års planteringar och resultatet visar att det återstår mycket forskning och arbete för att öka plantöverlevnaden. Det inventerade antalet plantor per hektar var enligt projektets delrapport avsevärt lägre än det förväntade, enligt skogsbolagens uppgifter om beställda och återrapporterade plantantal. Det ”saknades” i genomsnitt 736 plantor per hektar i Norrland, 792 plantor per hektar i Svealand och 623 plantor per hektar i Götaland jämfört med det genomsnittliga beställda antalet plantor. 

Andelen döda plantor i samtliga regioner var 12,8 procent (14,1 procent för tall och 11,1 procent för gran). 

Flera orsaker finns

I projektet inventerades 585 bestånd under hösten 2023. I analyserna ingick 575 bestånd och drygt 38 000 plantor. 

Skogforsk menar att det finns flera orsaker till den låga plantöverlevnaden. Planteringspunkt, plantstorlek, markfuktighet, förekomst av konkurrerande växtlighet och hyggesvilans längd är några av dem. Framför allt planteringspunkten är viktig – överlevnaden var högre när plantan satts i mineraljord än i omvänd torva. 

Projektet Föryngringskollen inleddes i början av 2022 och är ett femårigt projekt. Två inventeringar har hittills genomförts och man räknar med att kunna göra allt bättre analyser efterhand som databasen i projektet byggs upp.

Om Föryngringskollen

Projektet utgår från flera studier som visar att en hög andel av planterad gran och tall dör under de första åren efter plantering. Grundidén är att angripa problemet branschgemensamt, systematiskt och långsiktigt genom årliga inventeringar med fasta inventeringsvariabler. Målet är stabilare föryngringsresultat med hög plantöverlevnad. Femårsprojektet inleddes i början av 2022.

Deltagare

Sveaskog, Stora Enso, Holmen, Södra Skog, Mellanskog, Norra Skog, SCA, Skogssällskapet och Skogforsk.

Källa: Skogforsk

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 19 april 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Björken, vilken multikonstnär!

Krönika: In i det sista tänkte jag att det här får bli en krönika om det stundande EU-valet och skogens roll. Men sen åkte jag söderut och mötte vårens spirande grönska vilket för en stund upplöste politikens virrvarr ur sinnet. Särskilt närvarande var björken – i form av höga pollenhalter och alla små musöronen som kommit att klä, de tidigare nakna grenverken. Och jag kände att det skulle vara på sin plats för mig, som skogsvetarstudent i björkarnas stad, att tillägna Sveriges vanligaste och kanske alldagligaste (?) lövträd en krönika. För även om få anser att björken är kungen i djungeln, så är den ständigt aktuell och inte minst inom skogsbruket där den är på frammarsch.

 

Kommentera