Kriget ökar risken för skogsbränder i Ukraina

Ammunition som inte exploderat lämnas kvar i planteringar som därför inte kan röjas. Det gör i sin tur att mer bränsle som ökar skogsbrandsrisken måste lämnas kvar. 

De röda markeringarna visar skogsområden som har skadats av krigets framfart. Där är risken för framtida skogsbränder också som högst. Bild: SLU

I en vetenskaplig artikel publicerad i tidskriften Scientific Reports konstaterar forskare från SLU att det finns omfattande skador i flera skogsområden i Ukraina och att det under en lång tid framåt, flera decennier, kommer att finnas en förhöjd risk för skogsbränder.

Forskarna har med hjälp av satellitdata bedömt skador på skogar i tre av de mest krigspåverkade områdena. Skadorna i de undersökta skogarna har främst orsakats av skogsbränder som startat efter beskjutning och mekaniska skador på grenar och stammar. Det skriver SLU i ett pressmeddelande.

− Omfattningen på miljöskadorna i ukrainskt territorium, orsakade av den ryska aggressionen, är enorm. Vår satellitdata visar omfattande skador men den fulla omfattningen är för närvarande okänd eftersom vi inte kan djupstudera områdena på grund av det pågående kriget, säger Maksym Matsala, forskare vid SLU.

För farligt att röja

I Chersonområdet i södra Ukraina har skogarna drabbats hårt av kriget. Cirka 7 000 hektar, 16 procent, av skogsbestånden har skadats. I de två andra områdena som ingår i undersökningen, Tjernobyls förbjudna zon och skogarna mellan Charkiv och Luhansk, skadades fem respektive nio procent av skogarna. 

Maksym Matsala, forskare vid SLU, menar att historien visar att Ukraina tyvärr har förutsättningar för att drabbas av stora skogsbränder. Foto: SLU

Forskarna konstaterar att brandrisken kommer att vara hög under kommande decennier. I exempelvis tallplanteringar som drabbats av skogsbränder ligger ammunition som inte exploderat kvar, vilket gör att röjning är uteslutet. Det skapar stora ansamlingar av vedartat bränsle som dessutom snart kompletteras av gräs som är mycket brandfarligt under torra perioder.

Har brunnit förr

Man bedömer att 89 procent av skogen i Chersonområdet har en förhöjd brandrisk och att den förhöjda risken i de andra områdena är 70 procent. 

− Lyckligtvis inträffade inga stora bränder under 2022 och 2023 i Ukraina. Före kriget har dock skogsbränder förekommit i landet vilket tyder på att ett extremt torrt och blåsigt väder, som gynnar megabränder, kommer att inträffa förr eller senare, säger Maksym Matsala.

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 09 april 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Björken, vilken multikonstnär!

Krönika: In i det sista tänkte jag att det här får bli en krönika om det stundande EU-valet och skogens roll. Men sen åkte jag söderut och mötte vårens spirande grönska vilket för en stund upplöste politikens virrvarr ur sinnet. Särskilt närvarande var björken – i form av höga pollenhalter och alla små musöronen som kommit att klä, de tidigare nakna grenverken. Och jag kände att det skulle vara på sin plats för mig, som skogsvetarstudent i björkarnas stad, att tillägna Sveriges vanligaste och kanske alldagligaste (?) lövträd en krönika. För även om få anser att björken är kungen i djungeln, så är den ständigt aktuell och inte minst inom skogsbruket där den är på frammarsch.

 

Kommentera