Irritation över EU:s skogspolitik vid internationellt skogsmöte

Vid ett stormöte om skog med de flesta av EU:s skogsländer representerade, framkom svidande kritik mot EU-kommissionens bristande kunskap och nya lagar. Gölin Carina Christiansen från North Sweden European Office var på plats och pratade för norra Sveriges sak.

När skogsägare inte ges ekonomisk möjlighet att sköta sina skogar, lämnas skogsområden orörda med stora mängder torrt material och risken för skogsbrand ökar. Det var en fråga som lyftes av spanska representanter på det internationella skogsmöte som nyligen anordnades i San Sebastian. Foto: Mostphotos

Mötet hölls i San Sebastian i Baskien, Spanien, och anordnades av södra Europas skogsägarförening, Union of Forest Owners of Southern Europe. De flesta av EU:s skogsländer var representerade, liksom forskare från flera länder och organisationer för certifiering av träråvara. 

En av de frågor som diskuterades var problemet att en del spanska skogsägare tjänar för lite på sin skog och har inte ekonomiskt utrymme att sköta den. Det leder till övergivna skogar med mycket torrt material på marken, vilket i sin tur ökar risken för skogsbränder. Även risken för insektsangrepp ökar och när olyckan är framme krävs akuta åtgärder som bekostas av skattebetalarna. 

Den baskiska skogsexperten Oskar Azkarate Zabalo berättade att Baskien har ett aktivt skogsbruk och därför inte har några större problem med skogsbränder.

Upprörd stämning

Svenska Gölin Carina Christiansen, som företräder North Sweden European Office, har återgett huvudpunkterna från mötet i en nyhet på organisationens hemsida och hon beskriver en ”ganska upprörd stämning”, där flera deltagare menade att EU-kommissionen inte lyssnar och inte förstår sig på skogsbruk.

− Det är svårt för politiken och även allmänheten att förstå att träd måste sågas ned för att skogen ska bevaras, kunskapen är så låg, sa advokaten och skogsägaren Leire Salaberria Isasi, chef för Union of Forest Owners of Southern Europe. 

Går att påverka

Gölin Carina Christiansen arbetar med skog och bioekonomi på North Sweden European Office i Bryssel. Hon har erfarenhet från att bland annat ha arbetat med skogsfrågor i Alberta, Canada, på LRF och Handelsbanken och som ekonomijournalist. Foto: Privat

Gölin Carina Christiansen poängterade att det trots allt går att påverka kommissionen och tog North Sweden European Offices arbete som exempel. 

− Jag är positiv delvis för att man måste vara det för att kunna påverka men också för att det bevisligen går att påverka. Många av de lagförslag som kommit har sett helt annorlunda ut när de till slut röstats igenom.

Samtidigt påminde hon om att det finns risker med att många lagar passerar på kort tid och det fattas konsekvensanalys för hur de nya lagarna påverkar länder och regioner inom EU som är beroende av skogsbruk. Särskilt framhöll hon avskogningsförordningen som ett exempel på en illa genomtänkt förordning.

Fakta: North Sweden European Office

Ett samverkansprojekt mellan Region Västerbotten, Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland, Länsstyrelsen i Norrbotten, Norrbottens Kommuner, Kommunförbundet Västernorrland, Företagarna och Handelskamrarna i Norrbotten och Västerbotten och Handelskammaren Mitt samt Luleå Tekniska Universitet, Umeå Universitet och Mittuniversitetet.

Målet är att etablera norra Sverige som en intressant part som bidrar till EU:s samlade utveckling. Det sker genom att lyfta regionens intressen på plats i Bryssel och att forma budskapen gentemot EU. 

Källa: northsweden.eu

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades lördag den 30 mars 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste