Så mycket skog har den genomsnittliga skogsägaren

Genomsnittsinnehavet bland svenska skogsägare (fysiska personer) var 34 hektar 2023. Medelarealen har ökat med fyra hektar de senaste 25 åren, enligt ny statistik från Skogsstyrelsen.

Antalet fysiska personer som ägde skogsmark i Sverige 2023 var 309 587. 97 procent av dem var bosatta i Sverige. 60 procent var män och 38 procent kvinnor. Medelåldern oavsett kön var 61 år. Foto: Pär Andersson

Gruppen fysiska personer, dödsbon och enkla bolag som inte är handelsbolag är den största ägargruppen av produktiv skogsmark i Sverige. Dessa äger 49 procent av arealen deklarerad produktiv skogsmark. Näst störst innehav har privatägda aktiebolag med 25 procent, följt av allmänna ägare med 20 procent. Gruppen övriga privata ägare äger sex procent av deklarerad produktiv skogsmark. 

Genomsnittsinnehavet har ökat med fyra hektar sedan 1999, men under samma period har medianvärdet minskat från 13 till 11 hektar. Förra året hade ägargrupperna Allmänna ägare, privatägda aktiebolag och övriga privata ägare samtliga 90 procent eller mer av sitt innehav i storleksklassen mer än 1000 hektar. Motsvarande andel för övriga allmänna ägare var 79 procent och knappt åtta procent för enskilda ägare. 

För gruppen enskilda ägare som äger mellan fem och 100 hektar har den totala arealen minskat de senaste tio åren. Samtidigt har arealen inom innehav större än 100 hektar ökat. Störst areal finns i storleksklasserna mellan 50 och 100 hektar och klassen 100 till 200 hektar med cirka 2,2 miljoner hektar produktiv skogsmark i respektive klass. 

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 27 mars 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste