Storsatsning på KL-trä i Långshyttan

Byggandet i trä fortsätter att öka i Sverige. Setra följer utvecklingen och fördubblar produktionskapaciteten för korslimmat trä vid fabriken i Långshyttan. 

I Setras fabrik i Långshyttan i Dalarna tillverkas KL-trä, limträ och byggkomponenter. Virket kommer från koncernens egna sågverk. Setra ägs till 50 procent av Sveaskog. 49,5 procent ägs av Mellanskog och resten ägs av cirka 1400 mindre aktieägare. Foto: Setra

Idag står det moderna träbyggandet av flervåningshus för en marknadsandel på nästan 20 procent, enligt Svenskt Trä, en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Man menar också att intresset är på uppgång och att ingen annan byggteknik har utvecklats så snabbt som det moderna träbyggandet. 

Setra har nyligen invigt en ny CNC-bearbetningsmaskin för korslimmat trä i sin fabrik i Långshyttan i Dalarna. Det innebär en fördubbling av produktionskapaciteten. Sedan tidigare har fabriken en av världens största pressar för KL-träpaneler.

− I takt med samhällets gröna omställning växer träbyggandet. Setra vill driva utvecklingen framåt i branschen genom att satsa på standardiserade lösningar som förenklar kundernas vardag, säger Hans Messing, fabrikschef för Setras limträ- och KL-trätillverkning i Långshyttan, i ett pressmeddelande. 

Tror kurvan vänder

Antalet nybyggda bostäder i Sverige (inklusive nybyggnationer genom ombyggnad) minskade från 59 000 till 27 000 från 2022 till 2023, enligt Boverkets reviderade prognos från oktober 2023. Det innebär en minskning med 55 procent. 

Boverkets prognos visar också att byggtakten kommer att minska ytterligare under 2024 till en nivå kring 19 500 påbörjade bostäder. Man spår en försiktig ökning i bostadsbyggandet under 2025, under förutsättning att hushållens köpkraft stärks och att räntorna börjar falla. Trots detta är Setra relativt positiva om marknadsläget.

− I den offentligt drivna sektorn har vi ett bra inflöde på förfrågningar. Dessutom finns vissa tecken på att även bostadsbyggandet kan ta ny fart efter sommaren, säger Jesper Åkerlund, affärschef för Setras bygglösningar, i pressmeddelandet.

Mer industriellt träbyggande

De regionala skillnaderna i bostadsbyggande i trä är stora, enligt Setra. Bolaget skriver att det byggs många bostäder i de expansiva delarna av norra Sverige och i Göteborgsområdet. 30 procent av KL-träprodukterna säljs till Norge.

− Vi planerar för en marknadstillväxt där. I Norge finns en ökad efterfrågan på både KL-trä och limträ, säger Jesper Åkerlund. 

Enligt Setra rör sig marknadsutvecklingen allt mer mot ett industriellt träbyggande med mer standardiserade byggsystem.

− Många av våra återkommande kunder har lärt sig att bygga med trästommar och att använda KL-trä där det är mest gynnsamt i byggproflen. När exempelvis bostadsutvecklare kan upprepa sina byggsystem effektiviseras hela projektet, från ledtider och logistik till resursutnyttjande, säger Jesper Åkerlund.

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 26 mars 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste