Viktigt för Skogsindustrierna med nya energipolitiska mål

Skogsindustrin är en av landets mest energikrävande näringar. Därför är regeringens nya energipolitiska inriktning högintressant för Skogsindustrierna, som överlag ser positivt på det som presenterats.

Skogsindustrierna välkomnar planeringsmålet för 2045 som regeringen har presenterat och menar att det för skogsindustrin finns ett stort behov av planerbar och stabil elförsörjning. Foto: Mostphotos

− Som en av landets mest energiintensiva näringar har skogsindustrin ett stort behov av planerbar och stabil elförsörjning. I Skogsindustrins Framtidsagenda har vår bransch satt upp ambitiösa löften om att öka klimatnyttan, och det kräver en god tillgång på fossilfri el. I hela landet kommer behoven av el att öka kraftigt de kommande åren. En effektiv plan- och tillståndsprocess och tidig hantering av målkonflikter inom energipolitiken är nödvändiga förutsättningar för att kunna klara det, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna, i en kommentar på Skogsindustriernas hemsida.

Viktigt för skogsindustrin

Skogsindustriernas vd Viveka Beckeman menar att regeringens nya förslag stakar ut en viktig väg, men att det nu även behövs ta tydliga steg framåt. Foto: Fredrik Persson

Den svenska skogsindustrin använder cirka 18 TWh el per år, vilket motsvarar cirka 14 procent av Sveriges totala elanvändning. Av detta köper industrin in cirka 11,6 TWh per år. Resten kommer från egen integrerad produktion av förnybar el. Detta enligt uppgifter från Skogsindustrierna. 

− Förslaget som regeringen nu presenterat stakar ut en väg för energipolitiken. Det behövs även tas tydliga steg framåt, om vi ska lyckas med elektrifieringen av industrin och i övriga samhället. Ett sådant är att få på plats finansiella incitament för kommuner att etablera vindkraft, så att utbyggnaden inte avstannar, skriver Viveka Beckeman.

Ökat behov av el

En huvudpunkt i regeringens proposition är att man sätter ett planeringsmål för elsystemet på 300 TWh till 2045, en dryg fördubbling jämfört med dagens elanvändning. En anledning är stora industriella satsningar för att fasa ut fossila bränslen inom industri- och transportsektorn. 

Regeringen menar också att det på kort sikt är vind- och solkraft som kommer att stå för produktionsökningen, men att havsbaserad vindkraft och effektivare kärnkraft kommer att byggas ut på längre sikt.

− Med den gröna omställningen följer en ökad användning av elenergi. Det gör att energieffektiviseringsmål måste utformas så att de inte hämmar industrins elektrifiering eller hindrar nya etableringar, menar Skogsindustriernas Viveka Beckeman.

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 21 mars 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste