Nästa steg för autonom skogsföryngring

Samverkansprojektet Autoplant syftar till att utveckla ett system för autonom markberedning och plantering. Projektet går nu in i nästa fas och en första prototyp ska tas fram.

Fälttester med autonom markberedning och plantering gjordes utanför Bräcke i Jämtland hösten 2022. Nu ska en första prototyp av ett autonomt helhetssystem för terränggående maskiner tas fram. Foto: Björn Edlund

− Vårt mål är att ta fram ett autonomt system för markberedning och plantering med hög precision, låg miljöpåverkan och god arbetsmiljö, säger Linnea Hansson, projektledare och forskare på Skogforsk i ett pressmeddelande.

Projektet har pågått sedan 2021 och har hittills gått ut på att ta fram ett antal dellösningar som tillsammans kan användas för autonom markberedning och plantering. I september 2022 genomfördes de första testerna av en självkörande skogsföryngringsmaskin. Nu tar projektet nästa steg med målet att ta fram en första prototyp av ett komplett system. 

Effektivisera arbetet

Autoplant 3 ska fokusera på flera delområden:

· Ta fram en prototyp för autonom markberedning och plantering samt en plan för kommersialisering.

· Automatisk planteringsuppföljning.

· Att få sensorsystemen mer robusta.

· Detektering av hinder under mark.

· Skonsam terrängkörning.

· Automatisk föryngrings- och ruttplanering.

· Interaktion mellan operatör och självkörande maskiner som levererar plantor.

Tanken är att prototypen i längden ska kunna kommersialiseras och appliceras på olika typer av terränggående maskiner.

− Att mekanisera och automatisera hela skogsvårdsarbetet är ett strategiskt mål för Holmen för att kunna möta bristen på kvalificerade skogsvårdsarbetare, utveckla en mer skonsam och effektiv process samt skapa förutsättningar för ett mer datadrivet arbetssätt, säger Jonas Eriksson, skogsbrukschef på Holmen Skog.

Projektet Autoplant

Deltagare: Bracke Forest, Holmen, Kungliga Tekniska Högskolan, Luleå Tekniska Universitet, SCA, Skogforsk, Skogstekniska klustret, Stora Enso, Sveaskog, Södra.

Budget: 22 miljoner kronor (varav Vinnova bidrar med 40 procent).

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 19 mars 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste