Viss återhämtning efter tufft år

Enligt konjunkturbarometern Grönt Näringslivsindex från LRF så stiger fyra av fem delindex under årets första kvartal. Totalindex landar på 99,9 vilket är den högsta nivån sedan slutet av 2021.

– Precis som i resten av näringslivet är en god lönsamhet och ekonomisk stabilitet avgörande för att lantbruksföretagen ska kunna och vilja göra de investeringar som krävs, för att utveckla sina företag och bidra till en växande lantbrukssektor, säger Anna Karin Hatt, vd och koncernchef på LRF. Foto: Johanna Norin

– Att många lantbruksföretag nu tycks se en ljusning vid horisonten är oerhört viktigt för näringen i allmänhet och för Sverige i synnerhet. Sverige behöver ett livskraftigt och hållbart jordbruk där företagarna har förutsättningar att investera och öka sin produktion, säger Anna Karin Hatt, vd och koncernchef på LRF, i ett pressmeddelande.

Mer neutral syn

Resultatet i årets första mätning indikerar ett skifte från en kraftigt negativ till en mer neutral syn på konjunktionen i stort. Om man jämför fjärde kvartalet 2023 med första kvartalet 2024 så är alla delbranscher utom skog, som backar något, mer positiva till konjunkturen.

Sjunkande kostnader för insatsvaror är en stor anledning till att synen på lönsamhet förbättrats från ”alarmerande låga nivåer” sedan i slutet av 2023. Men även om synen förbättrats är den fortsatt negativ och läget är utmanande inom branschen.

Bättre lönsamhet

– Stora delar av lantbruket har under 2022 och 2023 gått igenom ett veritabelt stålbad och behöver nu tid för återhämtning. Den uppdaterade Livsmedelsstrategin som regeringen utlovat behöver komma på plats och måste innehålla tydliga och långsiktiga mål om en ökad svensk livsmedelsproduktion, och på allvar bidra till bättre lönsamhet, säger Anna Karin Hatt.

Fakta: Resultat för de olika delbranscherna första kvartalet 2024, jämfört med fjärde kvartalet 2023 (i parentes)

Växtodlingsindex: 84,4 (60,7): Stiger med 23 punkter. Odlarna blickar framåt efter en, på många håll katastrofal odlingssäsong 2023. Sjunkande priser på insatsvaror och förhoppning om ett bättre skördeår drar upp index.

Animalieindex: 94 (82,2): Stiger med 12 punkter. Minskade kostnader för foder och stabila avräkningspriser samt en förhoppning om kommande räntelättnader gör att branschen närmar sig en neutral syn på konjunkturen.
 
Trädgårdsindex: 98 (86,7): Stiger med 11 punkter. Branschen har kunnat planera inför säsongen med mer stabilitet i kostnaderna och man räknar med att få produkterna sålda. Lägre efterfrågan på krukväxter och pressade priser på frukt sticker ut.

Förädling och tjänster: 108 (101,4): Index lyfts av framför allt entreprenadföretag. Småskalig livsmedelsförädling är positiva till konjunkturen, men entreprenad väger tyngst. Hästföretagare är däremot negativa till konjunkturutvecklingen.

Skogsbruksindex: 114 (115,1): Ligger kvar på samma höga nivå som under andra halvåret 2023. Synen på lönsamhet når en all-time-high i kvartal ett. Förväntningarna på framtida prisutveckling är starkare än för ett år sedan.

Källa: LRF

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 18 mars 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste