Ökat resultat för Sveaskog 2023

Statliga Sveaskog ökade sitt operativa rörelseresultat för 2023 med fem procent jämfört med året före. Lägre avverkningsvolym vägdes upp av höga virkespriser.

Sveaskogs skogsinnehav på 3,9 miljoner hektar, varav tre miljoner hektar är produktiv skogsmark, motsvarar tio procent av Sveriges yta. Foto: Sveaskog

I bolagets Års- och hållbarhetsredovisning för 2023 presenteras en ökning av nettoomsättningen med en procent till 7 863 miljoner kronor (7 760). Försäljningen av skogsråvara uppgick till 8 930 000 m3fub (10 360 000). 

Man skriver i årsredovisningen att priserna på skogsråvara ökade med i genomsnitt 14 procent och att de totala leveransvolymerna minskade med 13 procent.

− Till följd av att utbudet av timmer, massaved och skogsbaserade biobränslen i landet generellt var lägre än förväntat, var efterfrågan på skogsråvara fortsatt hög under 2023. Som en konsekvens av virkesunderskottet och ökad efterfrågan på energived höjdes priserna under året rekordartat på såväl massaved som sågtimmer, vilket har gynnat Sveaskog, säger Erik Brandsma, vd och koncernchef på Sveaskog, i ett pressmeddelande.

− Även om Sveaskogs primära affär fortsatt är skogsbruk, planerar vi att ta en alltmer aktiv roll i värdekedjan, bland annat genom ökade intäkter från markanvändning, säger Erik Brandsma, vd och koncernchef på Sveaskog. Foto: Bengt Alm/Sveaskog 

Det operativa rörelseresultatet ökade med fem procent till 1 429 miljoner kronor (1 366). Styrelsen kommer att föreslå årsstämman i april att besluta om en utdelning till ägaren, svenska staten, på 1 207 miljoner kronor (1 150).

− Skogsindustrin är en av landets mest tongivande näringar och viktig för Sverige. Sveaskog framtidssäkrar genom att på bästa sätt tillvarata bolagets tillgångar. Vår vision är att vara världsledande på hållbart värdeskapande i skogen och för att nå dit strävar vi efter att på bästa sätt ta tillvara den tillgång som vår skog och mark utgör, säger Erik Brandsma.

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 15 mars 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste