Minskade avverkningsanmälningar i februari

Den avverkningsanmälda arealen minskade med 25 procent i februari jämfört med samma månad 2023, enligt statistik från Skogsstyrelsen.

När anmälningar och ansökningar om avverkning för landet hittills i år jämförs med medelarealen för samma period de föregående fem åren syns en minskning med 15 procent. Jämfört med de föregående tio åren är minskningen tolv procent. Foto: Mostphotos

Anmäld och ansökt areal om tillstånd till avverkning var under februari 17 608 hektar. Av den arealen avsåg 417 hektar ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog. Det innebär en kraftig minskning jämfört med samma månad 2023, då motsvarande siffra var 3006 hektar. 

Jämförs statistiken för hela landet för februari månad med de senaste fem årens februarimånader syns en minskning med sju procent. 

Hittills i år har avverkningsanmälningarna minskat med 23 procent jämfört med samma period förra året.

Avverkningsanmälningar i februari jämfört med 2023

Norra Norrland: -54 %

Södra Norrland: -12 %

Svealand: -44 %

Götaland: +9 %

Ökad eller minskad anmäld areal behöver inte betyda att den faktiska avverkningen ökar eller minskar i samma omfattning.

Källa: Skogsstyrelsen

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 13 mars 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste