Skogsstyrelsen fortsatt pressad – kräver mångmiljonanslag

För att klara en massiv hantering av artskyddsärenden, bättre informationssäkerhet och flera övriga nya uppdrag behöver Skogsstyrelsen ytterligare 45 miljoner kronor från regeringen under 2025.

Hanteringen av artskyddsärenden i samband vid avverkningar tar stora resurser av Skogsstyrelsen, som nu kräver mer pengar för att kunna utföra uppdraget. Foto: Mostphotos

I budgetunderlaget som lämnats till regeringen framgår att Skogsstyrelsen äskar 45 miljoner kronor mer 2025 jämfört med dagens nivå. Året därpå behöver motsvarande summa öka till 85 miljoner för att 2027 stiga ytterligare till 110 miljoner kronor mer än dagens nivå. 

Anledningen är att Skogsstyrelsens resurser inte räcker för att klara den ökade mängden uppdrag som lagts på myndigheten. Ett exempel är handläggningen av artskyddsärenden i samband med avverkningar. För att klara den uppgiften anser Skogsstyrelsen att man behöver höjt anslag med 20 miljoner kronor nästa år och sedan en succesivt ökad förstärkning till 50 miljoner år 2027. 

Ny EU-förordning kostar

En annan del som kräver ökade resurser är införandet och tillsynen av EU:s avskogningsförordning som Skogsstyrelsen blev ansvarig för den 1 februari 2024. Avskogningsförordningen ska förhindra handel med varor som bidrar till avskogning och skogsförstörelse runt om i världen och börjar gälla den 30 december 2024.

Herman Sundqvist, generaldirektör, har vid flera tillfällen gått ut med att Skogsstyrelsens resurser att hantera artskyddsärenden inte är tillräckliga. Foto: Patrik Svedberg/Skogsstyrelsen

− Om vi inte får resurser att införa och tillämpa den nya EU-förordningen som det krävs av oss kan Sverige hamna i EU-domstolen. Det kan också påverka förtroendet negativt för svenskt skogsbruk. Därför är ett resurstillskott nödvändigt, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist i ett pressmeddelande.

Förstärkning av IT-säkerheten

Informationshantering är en central del av Skogsstyrelsens verksamhet idag och myndigheten skriver att de ökade kraven på informationssäkerhet också är en del som kräver mer pengar. Investeringar i IT-miljö och utveckling och förstärkning av övervakning, analys och förebyggande åtgärder kräver ökade resurser, menar myndigheten.

− Efterfrågan på data om skogen ökar kraftigt och vi behöver säkra upp att det här även fortsättningsvis hanteras med hög säkerhet och effektivitet. Det är centralt att vi snarast ökar takten i det här arbetet, säger Herman Sundqvist.

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 05 mars 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste