Terri vill fortsätta växa i sina nya lokaler

Sedan skogsmaskinen Terri 3 lanserades för tre år sedan har försäljningen ökat stadigt för varje år. Idag är Terri marknadsledande i sitt segment på den svenska marknaden. I nya lokaler i fabriken i Älmhult vill man öka produktionstakten och leverera ännu fler maskiner 2024. 

 

I Terris nya lokaler, som invigdes i augusti 2023, växer skogsmaskinerna fram. Här har parallellkranen P40T från FTG Mowi med 7,5 meters räckvidd kommit på plats. Foto: Pär Andersson


Terri 3 är en beståndsgående skogsmaskin för gallring som finns som skördare, skotare och kombimaskin och som antingen hjulgående eller bandgående. Maskinen väger cirka sex ton och skotaren har ett lastindex på 1:1. Terri är en av tre svenska tillverkare som producerar skogsmaskiner i den här storleksklassen. De övriga är Malwa och Vimek. 

− Grundtanken med beståndsgående gallring är att man går in med ganska små maskiner och lämnar ett litet fotavtryck i beståndet. Terri 3 är bara drygt två meter bred, har låg vikt och åtta hjul så den tar sig fram fint mellan träden. I praktiken försvinner de kala ytor som skapas i traditionell gallring med bredare stickvägar och ojämnare gallring. Med beståndsgående maskiner får du upp till 200 fler träd per hektar som växer till sig från förstagallring till slutavverkning och det blir mycket pengar på lång sikt, säger Arne Isaksson, sälj- och marknadsansvarig på Terri.

Alla metalldelar, till exempel kranfästen som syns på bilden, tillverkas på plats i fabriken i småländska Älmhult. Foto: Pär Andersson

Modernt sätt att gallra

Utvecklingen för Terri har gått framåt i snabb takt sedan Terri 3 släpptes på marknaden år 2021. Första året levererade Terri nio skotare och kombimaskiner i Sverige. 2023 hade den siffran ökat till 19. Detta enligt Transportstyrelsens statistik över registrerade skotare och kombimaskiner som sajten Skogsforum sammanställt. Skördarna syns inte i statistiken, men Arne Isaksson säger att Terris försäljning är ganska jämnt fördelad mellan skotare, skördare och kombimaskin.

− Vi är marknadsledande i Sverige med en andel på nästan 56 procent, så det är jättekul, säger han.

En del i Terris framgång är ett nytt sätt att se på gallring och skogsbruk generellt bland svenska skogsägare, tror Arne Isaksson.

− Vi och våra kollegor i branschen har väckt intresset för det mer hälsosamma sättet att gallra. Det pratas mer om hyggesfritt och kväveläckage på grund av stora hyggen. Biobaserade energikällor från skogen är ständigt på agendan, byggande i trä ökar och pappersförpackningar har kompenserat den minskade efterfrågan på tidningspapper. Det finns många sådana här övergripande aspekter som påverkat Terris framgång de senaste åren. Dessutom har många skogsägare drabbats av stormarna Gudrun och Per, och fått angrepp av granbarkborren och det har gjort att man har börjat tänka mer på hur man sköter sin skog. Det ligger väldigt rätt i tiden med mindre maskiner, säger han. 

30 personer arbetar med produktionen av Terris skogsmaskiner. Foto: Pär Andersson

Terri AWS – egenutvecklat system

Givetvis tror Arne Isaksson också att Terris framgång har med själva maskinen att göra. 

− Vi bygger in professionella egenskaper i en liten maskin. Terri 3 har ett 24 volts elsystem som andra tillverkare använder i fullstora skogsmaskiner. Arbetsmiljön är en jätteviktig faktor för oss och vår maskin har en ljudnivå på 62,5 decibel vilket är exakt samma som jag har i min ganska nya Audi A4. Det finns en flexibilitet i maskinen som enkelt går att ställa om från kort till långt virke. Det är en extremt stabil maskin. Så fort du parkerar och ska lasta eller lasta av, låses midjedelen med ett hydrauliskt lås som binder samman vagnen och hytten, så stödben behövs inte. 

Den helhydrauliska transmissionen i den egenutvecklade lösningen Terri AWS (Automatic Wheel System) är Arne Isaksson extra stolt över. De åtta hjulmotorerna, en vid varje hjul, gör att dragförmågan optimeras oavsett terräng, menar han.

− Skulle ett av hjulen tappa fästet, vilket ju händer hela tiden, så stryps oljeflödet till just det hjulet och skickar ut oljan till de andra hjulen i stället. Trycket i varje krets mäts ständigt och skulle trycket bli lägre vid ett hjul betyder det att hjulet spinner. Detta sker blixtsnabbt och automatiskt hela tiden och du märker inte det alls när du kör, säger Arne Isaksson.

Arne Isaksson, sälj- och marknadsansvarig på Terri, berättar att det nästan bara säljs hjulgående maskiner. 
– Bandmaskinerna går till kunder med speciella uppdrag som naturskyddsområden och våtmarker. De har en jättefin bärighet men kan ju till exempel inte åka på allmänna vägar, säger han. Foto: Pär Andersson

En stor konkurrensfördel

All produktion, montering och utveckling sker i Älmhult i södra Småland. En av Terris konkurrensfördelar är att man ingår i bolaget Alfing i Älmhult AB. Aktiebolaget består av tre delar: Alfing som sysslar med legotillverkning till en mängd olika industrier, Alfing Seating som tillverkar stolar till arenor, konserthus, skolor och andra läktare och skogsmaskintillverkaren Terri. De tre varumärkena delar till viss del både lokaler och anställda med varandra och verksamheterna överlappar på flera sätt. 

− Det är en jättefördel för Terri med de övriga delarna i företaget. Allt metallarbete görs här på plats. Vi har en stor sammanlagd tillverkningsvolym som tillåter oss att hålla igång laserskärmaskiner, kantpressar, bearbetningsmaskiner och annat som vi aldrig hade haft råd att skaffa om vi inte hade haft de två andra benen i verksamheten. Gör vi inte Terridelar så gör vi delar till IKEA, Electrolux eller någon annan. Tack vare ständigt full beläggning har vi råd att hålla oss med jättefina maskiner. Dessutom har vi tillgång till kompetens hos de anställda som vi inte heller haft tillgång till annars, säger Arne Isaksson.

Leveranstiden för en Terri 3 är just nu ungefär tre månader. Foto: Pär Andersson

Potential för exportsidan

För ett halvår sedan invigdes den nya monterings-, lager- och kontorsbyggnaden på 3 200 kvadratmeter som kompletterar de gamla lokalerna. 

− Det har tillfört en väldig motivation och gett bättre förutsättningar att göra jobbet mer industriellt. Vi räknar med att öka försäljningen med minst 20 procent under året, säger Arne Isaksson.

Av maskiner som säljs i Sverige är den geografiska fördelningen ganska jämn över landet. Omkring tio procent av Terrimaskinerna säljs på export, främst till Baltikum, Ungern, Tjeckien, Slovakien och Frankrike.

− Baltikum, med mycket platt och sumpig skogsmark, har ännu större problem med milda vintrar än vad vi har. Där finns ett jätteintresse för den här storleken på maskiner och där har vi kommit igång bra. Vi vill absolut bli starkare på exportsidan, men vi måste se till att det finns bra service för våra kunder också. Det krävs en ganska tät population av maskiner och av den anledningen har vi varit lite restriktiva med exporten, säger Arne Isaksson.

− Bland våra svenska kunder finns ett antal privata skogsägare som stått inför ett generationsskifte. De har köpt sig en Terrimaskin, gallrat igenom hela fastigheten så att allt är snyggt och prydligt och sedan sålt maskinen med högt andrahandsvärde. De har vårdat sin skog i hela sitt liv och vill inte släppa in någon utomstående innan de lämnar över skogen till nästa generation. Vi har flera kunder som har resonerat på det sättet, säger han.

 

Terris maskiner är gjorda för gallring, men kan till viss del även hantera kraftigare virke. 
– Du kan skota ut från slutavverkning till bilväg, det är absolut inga problem. Skördaren fäller träd upp till 41 centimeter i diameter, säger Arne Isaksson. Foto: Terri

 

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 01 mars 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste