Nya domar om Skogsstyrelsens tillsynsarbete

I ett flertal nya domar från Mark- och miljödomstolen i avverkningsärenden som överklagats av Naturskyddsföreningen, skriver domstolen att Skogsstyrelsens automatiska granskning av ärenden sållar för grovt.

I ett fyrtiotal domar från Mark- och miljödomstolen anser domstolen att Skogsstyrelsens automatiska granskningssystem släpper igenom för många avverkningsärenden där manuell handläggning hade behövts. Foto: Pär Andersson

Skogsstyrelsen får varje år in omkring 65 000 avverkningsanmälningar och utvecklingen går allt tydligare mot att myndigheten behöver granska och utreda varje enskilt ärende för att uppfylla kraven i miljöbalken. Myndigheten har själva varit tydliga med att resurserna till det inte räcker till. 

Ett automatiskt granskningssystem väljer ut vilka ärenden som ska hanteras manuellt. Syftet är att frigöra tid för handläggarna. Naturskyddsföreningen har överklagat 40 ärenden till Mark- och miljödomstolen som meddelat dom i 33 av ärendena. 

Myndigheten saknar resurser

Domstolen skriver att Skogsstyrelsen generellt tillämpar en för grov sållning i automatgranskningssystemet när det gäller skyddade arter för att uppfylla kraven i miljöbalken och fortsätter: ”Det går således inte att bedöma om den anmälda avverkningen strider mot artskyddsförordningen eller miljökvalitetsnormerna för vatten”. 

− Detta är domar i första instans och vi får se om de står sig, men vi är väl medvetna om att myndigheten inte har de resurser som krävs för att göra tillsyn av avverkningsanmälningar på det sätt som rättsutvecklingen kräver av oss. Detta är något vi också lyft upprepade gånger till regeringen, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist i ett pressmeddelande.

Skogsstyrelsen ska nu analysera domarna. Beslut om överklagan har ännu inte tagits. 

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades lördag den 24 februari 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste