Kraftigt minskat resultat för Södra 2023

Från 2022 till 2023 minskade Södras rörelseresultat från 7,8 till 2,2 miljarder kronor. En större del än brukligt av årets resultat ska gå till utdelning till medlemmarna.

Södra vd Lotta Lyrå menar att Södra gör ett stabilt resultat i en utmanande tid. Foto: Södra

Rörelseresultatet för 2023 landar på 2 226 miljoner kronor och Södras styrelse föreslår en vinstdelning till medlemmarna på 1 474 miljoner kronor. Utdelningen ökar därmed i förhållande till vinsten och cirka två tredjedelar av årets resultat går till medlemmarna. 

Summan motsvarar i snitt 28 478 kronor per medlem och 65 procent av resultatet före skatt. Beslut om vinstdelning tas på föreningsstämman i Kalmar den 28 maj 2024.

Omsättningen för 2023 uppgick till 28 896 miljoner kronor, en minskning från 33 367 under 2022. 

”Ett stabilt resultat”

− Jag kan konstatera att Södra gör ett stabilt resultat i en utmanande tid. Det visar kooperationens styrka att jobba på kort och lång sikt med uppdraget att stärka skogsgårdens värden. Södras industrier är medlet för att skapa detta värde och vårt uppdrag är att göra det på bästa och mest hållbara sätt i varje affär. Vår tyngdpunkt ligger på att stärka konkurrenskraften genom ökad effektivitet, ökning av förädlingsvärdet av våra produkter och göra mer av den råvara vi har. Omvärldsläget har gjort det än tydligare att vår strategiska inriktning är nödvändig och rätt, säger Lotta Lyrå, vd och koncernchef, i ett pressmeddelande.

Tufft för Södra Wood

Affärsområdet Södra Wood hade ett negativt rörelseresultat med minus 175 miljoner kronor. 2022 hade Södra Wood ett plusresultat på 1,7 miljarder kronor. 

Södra förklarar i bokslutskommunikén resultatutvecklingen för Södra Wood (fjärde kvartalet) med lägre leveransmedelpriser jämfört med föregående år, inbromsning i efterfrågan och ökade timmerpriser.

Minusresultat för 2023 hade även Södra Innovation (-227 MSEK) medan Södra Cells rörelseresultat landade på 2,6 miljarder kronor. 

Södra Skogs resultat för 2023 blev 367 miljoner kronor, marginellt större än 2022. 

Läs mer: Södra Wood varslar 61 anställda

Läs mer: Södra höjer sina virkespriser

Läs mer: Snart dags för björksådd på Södras plantskola

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 19 februari 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste