Minskad försäljning av limträ

Under 2023 minskade limträförsäljningen med sju procent jämfört med året före, enligt statistik från Svenskt Trä. Trots minskningen ligger limträförsäljningen i Sverige på en hög nivå. 

Gjuteriet i Malmö, som idag rymmer bland annat kontor och restauranger, renoverades 2019 till 2023 med hållbara (i dubbel bemärkelse) material som limträ och KL-trä. Foto: Svenskt Trä

Försäljningen av lagerbalk, som säljs i bygghandeln, minskade med 24 procent under 2023. Projektbalken, som används i större projekt som skolor, idrottshallar och kontors- och industribyggnader, ökade försäljningsmässigt med fyra procent, vilket är en mindre ökning än tidigare år. Den totala försäljningsminskningen 2023 blev sju procent. 

− Trots det dystra läget i byggbranschen växer intresset för det storskaliga träbyggnadet och vi märker att trä som byggnadsmaterial även blivit ett allt vanligare inslag i landets stadsmiljöer. Här spelar limträ från landets limträproducenter en central roll, säger Johan Fröbel, chef teknik och handel på Svenskt Trä, i ett pressmeddelande.

Trots världsläget och en osäker marknad betonar de svenska limträtillverkarna att limträförsäljningen även fortsatt ligger på höga nivåer. Svenskt Trä skriver att andelen byggnader i Sverige som byggts med trästommar har ökat från tolv till 21 procent från 2018 till 2022.

− Idag har allt fler kommuner träbyggnads- och hållbarhetsstrategier, vilket gör att många väljer en trästomme när de ska uppföra offentliga byggnader. Vi märker till exempel att intresset för skolor och sporthallar med trästomme har ökat, säger Mikael Lindberg, försäljningschef på Martinsons Byggsystem AB.

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 16 februari 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste