Laserskanning på skördaren ska bedöma trädens krokighet

Skogforsk och Komatsu Forest ska i ett nytt projekt undersöka hur laserskannrar som monteras på skördaren kan användas för att mäta krök på stående träd. Målen är förbättrad aptering och förenkling för skördarföraren.

Manuell bedömning av krök vid aptering kan leda till att virke av timmerkvalitet hamnar bland massaved och virke som inte håller rätt kvalitet vrakas. Skogforsks och Komatsu Forests projekt med laserskannrar på skördare ska förbättra apteringen. Foto: Komatsu Forest

Idag görs bedömning av krök manuellt och det blir lätt missbedömningar som leder till nedklassningar när virket mäts in vid industrin. Skogforsk och Komatsu Forest vill i ett nytt projekt utveckla sensorsystem som kan användas som beslutsstöd vid avverkning. 

− Krök är idag den vanligaste orsaken till att talltimmer klassas i en sämre kvalitetsklass eller vrakas vid industrin, säger Nils Lindgren, forskare på Skogforsk i en informationsfilm på Skogforsks hemsida.

Skogforsk skriver att laserskannrar kan mäta träden med hög precision genom att 3D-modeller av skogen skapas före avverkning. Den datan jämförs sedan med resultaten från laserskannrar som monteras på skördaren. 

Även personburna mobila laserskannrar kan användas för att förbereda mätningarna, skriver Skogforsk.

Krökar på tall kan vara svåra att upptäcka för skördarföraren. Det nya sensorsystemet hoppas projektägarna ska bli en god hjälp. Foto: Pär Andersson

Målet är att skapa diameter- och kvalitetsvektorer för varje träd och undersöka hur datan kan användas för att förbättra apteringen genom simuleringar. 

Projektet finansieras av MISTRA Digital Forest, Åforsk, Norra Skogs forskningsstiftelse, Önnesjöstiftelsen och TräCentrum Norr. 

− Genom att mäta krök i skördaren innan aptering hoppas vi kunna skapa mer volym i timmerhögen. Det skapar mer långlivade produkter och mer värde för markägaren och för sågverksindustrin, säger Nils Lindgren. 

Se mer om projektet i MISTRA Digital Forests film.

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 14 februari 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste