Skogsindustrierna välkomnar nya skogsutredningen

Regeringens beslut att tillsätta en ny skogsutredning välkomnas av Skogsindustrierna. Föreningen menar att Sverige behöver en fungerande politik som ser skogen som en viktig strategisk resurs.

Regeringens nya skogsutredning behandlar inte frågor om artskydd, nationella fridlysningsregler och ersättningsrätt. Det läggs i en separat utredning. Skogsindustrierna, med vd Viveka Beckeman i spetsen, skriver i ett pressmeddelande att översynen av de frågorna behöver ske så snart som möjligt för att få till en komplett skogspolitik. Foto: Skogsindustrierna

− En ny skogsutredning behövs. Skogsindustrierna har i vår Framtidsagenda satt upp löften som både berör ökad klimatnytta och en rikare biologisk mångfald. Allt det börjar i skogen och det bygger på en fungerande politik. Vi ser fram emot att tillsammans med andra berörda aktörer konstruktivt bidra till en robust och framtidsinriktad skogspolitik. En politik som måste gynna klimatet genom en växande bioekonomi samtidigt som den säkerställer god miljöhänsyn, säger Viveka Beckeman, Skogsindustriernas vd, i ett pressmeddelande.

Skogsindustrierna lyfter också senare års rättsutveckling inom skogsbruket som skapat otydligheter och svårigheter för såväl skogsägare som industri och myndigheter. Man menar att det är viktigt att utredningen ser över hur mål, regelverk och dess tillämpningar bättre ska kunna samverka för att korrekta avvägningar ska kunna göras.

− Sverige har en unik möjlighet att ta ytterligare kliv i den gröna omställningen genom vår fantastiska skog och utvecklingen av förnybara träbaserade produkter. Men det förutsätter en tydlig och sammanhållen skogspolitik som inte ställer klimat, tillväxt och biologisk mångfald oförenligt mot varandra, säger Viveka Beckeman.

Den 7 februari presenterade regeringen direktiven för den nya skogspolitiska utredningen.

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 13 februari 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste