Ovanligt låga virkeslager

Vid årsskiftet var virkeslagren i Sverige fyra procent lägre än jämfört med samma tid förra året. Jämfört med genomsnittet de fem senaste åren var virkeslagren 15 procent lägre.

Virkeslagren vid årsskiftet var 15 procent lägre än genomsnittet de fem senaste åren, enligt Skogsstyrelsen. Foto: Mostphotos

En sammanställning av Skogsstyrelsen visar att virkeslagren totalt uppgick till 7,4 miljoner kubikmeter den 31 december 2023. Uppdelat i olika sortiment blir fördelningen denna (jämförelse med 31 december 2022): 

  • Barrsågtimmer 2,9 miljoner kubikmeter (-4 %)
  • Massaved 3,8 miljoner kubikmeter (-3 %)
  • Massaflis 0,7 miljoner kubikmeter (-15 %)
Diagrammet visar lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis 1973-2022. I början av 1970-talet var virkeslagren över 20 miljoner kubikmeter. Mellan 2005-2007 bidrog stormarna Gudrun och Per till ovanligt stora virkeslager. Grafik: Skogsstyrelsen

Mängden barrmassa i massavedslagren uppgick till 3,1 miljoner kubikmeter, vilket är en minskning med sex procent jämfört med 31 december 2022.

Lövmassaved är det enda av de undersökta sortimenten som har ökat sett till virkeslager. Lövmassalagren uppgick till 0,6 miljoner kubikmeter, en ökning med 16 procent från slutet av 2022 till slutet av 2023. 

Om statistiken

Statistiken bygger på enkätsvar om virkesvolymer i lager vid skogsindustri, i virkesterminal och vid bilväg. Samtliga massabruk och de största förvaltningarna, inköpsföretagen och sågverken ingår i undersökningen.

Källa: Skogsstyrelsen

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 09 februari 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste