SLU får mångmiljonbelopp till forskning om framtidens skogsbruk

SLU tilldelas 272 miljoner kronor ur Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för naturvetenskaplig skogsforskning. Pengarna ska gå till forskning om framtidens brukande och bevarande av skog.

– Framtidens skogsbruk måste, i högre grad än dagens skogsbruk, vila på en grundvetenskaplig förståelse av de processer som styr skogsekosystemets struktur, artsammansättning och funktion, säger Sara Mazur, verkställande ledamot i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Foto: Pär Andersson

− Sverige är ett skogsland och skogen har betydelse för många delar av vårt samhälle. För att kunna producera och skörda skog på ett hållbart sätt måste vår kunskap om det skogliga ekosystemet öka, säger Peter Wallenberg, ordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i ett pressmeddelande.

Stiftelsen konstaterar att tillväxten i de svenska skogarna har minskat markant de senaste 15 åren på grund av förändrat klimat. För att trygga ett hållbart brukande och skogens biologiska mångfald menar man att det behövs ett grundvetenskapligt forskningsprogram med fokus på allt från variationsrikedom inom enskilda arter till diversitet av hela skogslandskap. 

”Oerhört tacksam”

− Jag är oerhört tacksam över att KAW ger SLU möjligheten att bidra till framtidens bioekonomi genom grundforskning, i en satsning som är så omfattande att den möjliggör de komplexa systemperspektiv som behövs för att lyckas. Mer kunskap om våra stora skogsresurser och hållbart skogsbruk är av central betydelse för Sverige, säger Maria Knutson Wedel, rektor vid SLU.

Anslaget omfattar en avsättning på 75 miljoner kronor till fem rekryteringspaket där nya forskargrupper ska etableras med inriktning mot bland annat skogsskötsel och biologisk mångfald i terrestra miljöer samt i vattenrika miljöer och verktyg för strukturell och funktionell biologisk mångfaldsutvärdering.

50 miljoner kronor avsätts till en förlängning fram till år 2030 av de löpande forskningsprogrammen Future Silviculture och Skogsbiologi och bioteknik.

147 miljoner kronor avsätts till en ny forskarskola inom Future Silviculture, där mer än 50 doktorander varav 14 industridoktorander ska utbildas.

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 08 februari 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste