Ny skogspolitisk utredning – Södraprofilen Göran Örlander särskild utredare

Regeringen har presenterat direktiven till en ny omfattande skogspolitisk utredning. Göran Örlander, med mångårig erfarenhet från bland annat Södra Skogsägarna, har utsetts till särskild utredare.

EU-minister Jessika Roswall, landsbygdsminister Peter Kullgren och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari presenterade direktiven för den nya skogspolitiska utredningen. Särskilda utredaren Göran Örlander fanns med på länk. Foto: Skärmdump från regeringens pressträff

Utredningens syfte är att presentera en skogspolitik som främjar långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt skogsbruk, ökad skoglig tillväxt och ökad tillgång till hållbar skoglig biomassa. Produktions- och miljömålen inom skogspolitiken ska även i fortsättningen vara jämställda. 

Utredarens uppdrag är indelat i två kluster, som landsbygdsminister Peter Kullgren uttryckte det vid en pressträff. Dels en allmän översyn där följande punkter ingår:

  • Utvärdera den nuvarande skogspolitiken givet de förändringar som skett sedan 1993.
  • Utveckla skogspolitiken för att möta utmaningarna i EU.
  • Utveckla arbetssättet för Sveriges fortsatta arbete inom EU i skogliga frågor.
  • Effektivisera miljömålsarbetet för skogen.

− Det andra klustret rör konkreta reformer som vi önskar se genomförda och där utredaren har att ta fram förslag på ny utformning och konkret lagtext, sa Peter Kullgren.

  • Överväga alternativ till avverkningsanmälan och anmälan för samråd.
  • Säkerställa att beslut inte kan överklagas till både allmän förvaltningsdomstol och mark- och miljödomstol.
  • Tydliggöra kunskapskravet när det gäller skogsbruk.
  • Analysera möjligheterna till och föreslå regelförenklingar vad gäller avverkningsanmälan och samrådsplikt för skogsbruksåtgärder.

Artskydd utreds separat

Landsbygdsministern berättade att regeringen vill höja undantaget från anmälningsplikten för små avverkningar från dagens 0,5 hektar upp till och med fem hektar på mindre brukningsenheter som ägs av enskilda. 

Frågor som rör artskydd, bland annat ersättningsfrågor kopplade till detta, kommer att utredas separat i en annan utredning under klimat- och miljödepartementet.

Den skogspolitiska utredningen ska redovisas vid två tillfällen, ett delbetänkande den 31 december 2024 och ett slutbetänkande den 31 augusti 2025.

Göran Örlander ska utreda

Särskild utredare blir Göran Örlander, professor i skogsskötsel och som bland annat har arbetat som skogsskötselchef vid Skogsstyrelsen och senior rådgivare, chef och strateg på Södra Skogsägarna.

− Historien visar att det är en svår balansgång att förena skogspolitiska mål och få skogspolitiken att fungera. Utan överdrift kan man säga att skog och skogsbruk är en mycket viktig pusselbit för att Sverige ska klara klimatmålen. Nu handlar den här utredningen främst om det regelverk som stödjer de skogspolitiska målen samt en utvärdering av skogspolitiken. Det är en stor och komplicerad uppgift, inte minst med tanke på medlemskapet i EU och det regelverk som finns där, sa Göran Örlander. 

Han hoppas att resultatet från utredningen ska skapa en tydlighet som underlättar för skogsägarnas långsiktiga arbete.

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 07 februari 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste