Svensk skogsindustri drabbas av krisen i Röda havet

Vart tredje fraktfartyg med svenska varor som färdas genom Suezkanalen fraktar skogsprodukter, enligt Skogsindustrierna. Stoppet av civil sjöfart på grund av oroligheterna i regionen för med sig höjda kostnader och oro för framtiden för svensk skogsindustri. 

Skogsindustrierna befarar att oroligheterna i Röda havet kan bli långvariga och fortsätta att öka osäkerheten för den svenska skogsindustrins kunder. Foto: Mostphotos

− Vi bedömer att vår bransch är den enskilt största svenska transportköparen av containerfrakter via Suezkanalen, där kostnaderna nu oväntat har ökat med 100-200 procent, och därmed ser vi med viss oro på framtiden. Att gå runt Afrika i stället för via kanalen kan ta upp till 30 dagar extra för en rundresa, säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna i ett pressmeddelande.

En ljusning är att det till och med hösten har funnits en överkapacitet på både container och fartyg, vilket gör att fraktpriserna från Europa till Asien var ovanligt låga fram till dess att Huthirebellernas attacker inleddes. 

Även importen påverkas

Han säger att många svenska leverantörer, främst på trävarusidan, har kommit överens med sina kunder om att dela på de ökade kostnaderna. Dock kommer krisen i ett redan pressat läge med lägre marginaler än normalt.

När det gäller massa och papper är den globala konkurrensen för svenska producenter hårdare än för trävaror.

− Det betyder inte nödvändigtvis att svenska massaproducenter drabbas hårdare än trävaruproducenterna. Det är ett hårdare konkurrensläge på massa- och papperssidan, men fraktstörningarna kommer även påverka import av papper till Europa från lågkostnadsproducenter i Asien. Det skulle i sin tur snarare kunna öka efterfrågan inom Europa, säger Christian Nielsen.

Fakta: Svensk export via Röda havet

Cirka 10-15 procent av den totala svenska exporten av produkter från skogsindustrin fraktades tidigare via Suezkanalen och Röda havet till kunder i Mellanöstern och Asien.

En tredjedel av den svenska exporten (i volym räknat) som fraktas via Suezkanalen är produkter från skogsindustrin. Det är nästan lika mycket som Sveriges samlade import genom kanalen.

Källa: Skogsindustrierna

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 06 februari 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste