Emma Wiesner (C): Viktigt att skogen styrs nationellt

Att EU-lagar drar Europas skogar över en kam och begränsar det nationella styret över skogsbruket är problematiskt. Det säger Centerpartiets EU-parlamentariker Emma Wiesner i Ekots Lördagsintervju.

Emma Wiesner (C) efterträdde Fredrick Federley som EU-parlamentariker i februari 2021. Hon är bland annat ordinarie ledamot i miljöutskottet och ersättare i jordbruksutskottet. Inför årets EU-val är Emma Wiesner Centerpartiets toppkandidat. Foto: Centerpartiet

Centerns toppkandidat inför Europaparlamentsvalet Emma Wiesner är ledamot i miljöutskottet och fokuserar på frågor om klimat, energi och jord- och skogsbruk. I Ekots Lördagsintervju svarade hon på hur hon ser på klimatmålet, en del av Fit for 55, som säger att svenska skogar ska binda tio procent mer koldioxid till år 2030. 

− Jag får bara prata 50 procent om vad jag vill göra för klimatet. Resten av tiden får jag lägga på att försvara svenskt skogsbruk och svenska skogsägare som bidrar med viktig klimatnytta, som bidrar med bioråvara och som faktiskt har förbättrat miljöåtgärderna i skogen under generationer och förvaltat den ansvarsfullt, säger hon.

Effektivare gallring

Emma Wiesner förklarar att skogen egentligen är en nationell fråga för EU:s medlemsstater, men eftersom miljö-, klimat- och finanspolitiken drar in skogen i EU:s lagstiftningsprocesser får EU makt att i praktiken påverka även enskilda staters skogsbruk. 

För att nå målet på tio procents ökad kolinlagring lyfter Emma Wiesner effektivare gallring som kan få skogen att växa bättre och att låta skog stå längre innan avverkning och kompensera skogsägare som gör detta.

− Samtidigt ska vi komma ihåg att ju mindre vi avverkar får vi mindre råvara att byta ut det fossila med. Så det är inte självklart att skogen bara ska stå, utan vi behöver skogsbruket. Jag hade gärna sett ett större uttag ur skogen för att klara omställningen på det fossila området, säger hon.

”Grekiska olivlundar och franska skogar”

Insatser som enskilda svenska skogsägare i generationer har gjort för skogens klimatnytta riskerar att glömmas bort när/om EU:s skogspolitik centraliseras allt mer, menar Emma Wiesner. 

− Tack vare skogsägarna och en stark äganderätt ser vi höga miljövärden i skogen som har förvaltats ansvarsfullt på ett sätt som det inte har gjorts i andra EU-länder. Vi i Centerpartiet vill att skogen verkligen ska vara en nationell fråga. Förutsättningarna ser väldigt olika ut i olika delar av Sverige för vad som är ett hållbart skogsbruk. Att sitta i Bryssel och utforma stela lagar och regler som drar allt över en kam, som blandar in grekiska olivlundar och franska skogar tillsammans med de vitt skilda skogarna i Sverige – det blir problematiskt. Antingen kan man tjura i ett hörn som vissa partier gör eller kan man ge sig in i de här processerna och försvara skogsbruket, säger Emma Wiesner.

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 05 februari 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste