”Botten är nådd för sågverken”

Bara de allra vassaste sågverken är lönsamma just nu. Det säger Erik Eliasson, marknadschef på Norra Timber. Men när räntorna vänder neråt kommer vändningen även för sågverken, tror han.  

 

Kåge såg är en av de anläggningar som berörs när Norra Timber investerar i bland annat nya mätstationer. Foto: Patrik Degerman


Hela 60 procent av de svenska sågverken tror på prishöjningar för sina produkter under första kvartalet 2024. Bara tio procent tror att priserna kommer fortsätta sjunka, enligt statistik från Konjunkturinstitutet.  

− Utmaningen för sågverken är att utbudet är begränsat, säger Erik Eliasson, marknadschef på Norra Timber, en del av Norra Skog. 

Norra Timber äger tre sågverk, tre förädlingsenheter och en stolpfabrik. Årligen produceras bland annat 800 000 kubikmeter sågad trävara, 250 000 kubikmeter hyvlad trävara och cirka 60 000 svarvade furustolpar. Mellan 65 och 70 procent av produkterna exporteras. 

Under januari till och med november 2023 minskade den sammanlagda produktionen i sågverksbranschen i Sverige med sex procent. I norra Sverige var minskningen störst med tolv procent.

− Vi på Norra Timber klarade oss något bättre och minskade med åtta procent med tyngdpunkt på hösten. Anledningen var inte svag kontraktering utan flaskhalsar i tillgången på avverkningsresurser. Vi kontrakterar väldigt bra men det gäller att få skogen till industrierna också. Jag upplever det som att hela branschen tampas med att hitta entreprenörer och för oss har det varit en väldig akilleshäl, säger Erik Eliasson.

Erik Eliasson, marknadschef på Norra Timber, tror att begränsningar av avverkningsmöjligheter från EU-håll kan förstärka råvarubristen i framtiden. Foto: Norra Timber

Väntar sig granbrist

Trots höga timmerpriser är sågverkens råvaruutbud lågt. Erik Eliasson tror att utbudet speciellt av gran kommer att minska ännu mer.

− Vi går mot granbrist. Granlagren minskar ganska dramatiskt medan fur är mer oförändrat. Min bedömning är att vi går in i en tydlig utbudsbrist vad gäller gran i vår. Det tror jag kommer få effekter på marknadspriserna på trävara. Produktionen i Finland går rakt utför och det kommer också vara drivande för färdigvarupriserna, säger han.

− Vi tror att råvaruförsörjningssituationen kommer att vara tuff för alla aktörer både på kort och lång sikt, inget snack om saken. Men för sågverken är botten nådd och när räntorna kommer ner, så kommer priserna upp. Ska sågverken bli en sund näring igen behöver priserna stiga med en femtedel. Då börjar man kunna generera lönsamhet igen. Som det är nu ligger de flesta sågverk under break even, fortsätter Erik Eliasson.

Planerar stora investeringar

Han menar att bara ”de allra vassaste” sågverken tjänar pengar just nu och att branschen i övrigt befinner sig längst ner på kurvan. 

− Sågtimmerpriserna är i topp och sågverkskonjunkturen är i botten, säger han.

Norra Timber planerar samtidigt för omfattande investeringar på en halv miljard kronor i sina anläggningar. Det är dock sedan länge planerade investeringar som inte är kopplade till marknadsläget. Bland annat investerar man i nya mätstationer i Kåge och Sävar och röntgensystem (CT-log) på alla Norra Timbers anläggningar. 

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 02 februari 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste