Minskat resultat för SCA

SCA:s bokslutsrapport för 2023 visar minskad nettoomsättning (-13 procent) och minskat rörelseresultat (-44 procent) för 2023 jämfört med året före. Lägre försäljningspriser är främsta orsaken, enligt bolaget.

SCA:s miljardinvesteringar i bland annat Ortvikens massafabrik i Sundsvall har gjort att bolaget har kunnat hålla uppe leveransvolymerna under 2023. Foto: Håkan Sjödin

Nettoomsättningen för 2023 minskade till 18 081 MSEK från 2022 års nivå på 20 794 MSEK. Rörelseresultatet blev 4 857 MSEK, en minskning med 44 procent jämfört med 2022. EBITDA-marginalen, som var 49 procent 2022 höll sig på 37,6 procent 2023.  

Ulf Larsson, vd och koncernchef på SCA, kommenterar resultatet för 2023 med att bolaget klarade att leverera god lönsamhet även i en utmanade världsekonomi. Foto: Per-Anders Sjöquist

− Det vore mismanagement om vi inte skulle kunna hålla en ganska bra lönsamhet även i dåliga tider, säger SCA:s vd Ulf Larsson till Dagens industri.

SCA är generellt nöjda med resultatet med tanke på rådande marknadsläge. Resultatet inom förnybar energi, som blev ett eget segment i SCA under 2023, fördubblades jämfört med 2022. Ökad avverkning av egen skog och hög självförsörjningsgrad inom skogsråvara, energi och logistik bidrog också till det förhållandevis starka resultatet, skriver Ulf Larsson i en bokslutskommentar.

Investeringar håller uppe leveransvolymerna

Den nya pappersmaskinen i Obbola och den nya CTMP-anläggningen vid Ortvikens industriplats har drivit leveransvolymerna som ökade 2023 jämfört med 2022. SCA tror att de genomförda investeringarna kommer att fortsätta att öka produktiviteten och kassaflödet även kommande år. 

Det bokförda värdet på SCA:s skogstillgångar ökade med 9,6 miljarder kronor och uppgick i slutet av 2023 till 107,5 miljarder kronor. 

Fakta: SCA

SCA innehar Europas största privata skogsinnehav och erbjuder papper för förpackningar, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och transportlösningar.

2022 hade bolaget cirka 3300 anställda.

SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. 

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 29 januari 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste