Räntan pressar skogsmarkspriserna

Priset på skogsmark i Sverige har under 2023 sjunkit med i genomsnitt 5,1 procent, enligt Skogsmarksprisrapporten från Ludvig & Co. Rapporten bygger på statistik från 2023 års försäljningar av skogsmark på öppna marknaden. 

− Prisnedgången har varit betydande, om än från tidigare väldigt höga nivåer. Fina välskötta fastigheter med god arrondering har dock inte påverkats i lika stor omfattning, säger Markus Helin, marknadsområdeschef på Ludvig & Co Fastighetsförmedling. Foto: Mostphotos

Den höga räntan är den största orsaken till prisnedgången, menar Ludvig & Co, som samtidigt har sett att intresset och viljan att investera i skog fortsatt är stor bland både privatpersoner och större aktörer.

Störst prisnedgång under 2023 syns i södra Sverige med en nedgång på 6,9 procent. I mellersta Sverige är motsvarande siffra 3,6 procent och i norra Sverige 4,2 procent.

− Även om prisbilden gått ner är det viktigt att betona att vi ändå gör avslut på historiskt höga nivåer om man blickar tillbaka fem, tio år. Skogsfastighetsägare får generellt fortfarande riktigt bra betalt vid försäljning av skog, säger Peter Calderon, affärsområdeschef på Ludvig & Co Fastighetsförmedling i ett pressmeddelande.

Tror på stigande priser

Den enda region som har haft en stigande priskurva är Dalarna och Gävleborg. Här visar statistiken en nominell uppgång med 4,1 procent. Ludvig & Co skriver att antalet avslut, både i denna region och i andra delar av landet, har varit färre eftersom många säljare inte accepterade de nivåer köpare ville betala.

Sett över de senaste tio åren har priset på skogsmark ökat i Sverige som helhet med hela 51 procent. Prisnedgången började under hösten 2022 i södra Sverige med lägre aktivitet på fastighetsmarknaden och längre försäljningstider. Under 2023 förstärktes nedgången och spreds till först mellersta och sedan norra Sverige, som länge stod emot de höjda marknadsräntorna.

Ludvig & Co tror att väntade räntesänkningar kommer att vara positivt för priset på skogsmark liksom de höga virkespriserna. Man spår att skogsmarkspriserna kommer att stiga på lång sikt och att prisbilden kan utvecklas i den riktningen redan under 2024.

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 26 januari 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste