Jaktlagstiftningen ska moderniseras

Regeringen vill göra om lagstiftningen från mitten av 80-talet. Målet är en modern lagstiftning för långsiktig hållbar jakt och viltvård som kan tillämpas på ett enkelt sätt.

Genom att förnya jaktlagstiftningen vill man bland annat skapa ett bättre genomförande av EU-rättsliga regler på jaktsidan, samt säkerställa att genomförandet inte avser andra arter än vilka som omfattas av EU-reglerna. Foto: Mostphotos

– Nuvarande jaktlagstiftning från 1987 är svårtillgänglig och systematiken är till viss del otydlig. Regeringen har därför beslutat att en särskild utredare ska göra en översyn av lagstiftningen och jag ser fram emot förslag som kan underlätta för ansvarsfulla jägare att bedriva jakt, säger landsbygdsminister Peter Kullgren, i ett pressmeddelande.

Till utredare har man utsett Mats Wiberg, som är rättschef och chef för Ledningsstöd på Statens fastighetsverk. I utredningen ska man bland annat ta fram förslag på en ny jaktlag samt en ny jaktförordning. Man ska även ta ställning till om den ”straffrättsliga regleringen i jaktlagstiftningen och regleringen av överklagbarhet av beslut” ska ändras.

Reglering mot sabotage

Utredaren ska också titta på möjligheterna till jakt på allmänt vatten samt i Sveriges ekonomiska zon kan förenklas. Man ska också analysera om det behövs mer reglering mot jaktsabotage.

– Det är viktigt att jakt kan genomföras utan störningar. Därför vill regeringen inhämta faktaunderlag om förekomsten av jaktsabotage och se om befintlig lagstiftning behöver ändras för att motverka att jägare får jakten saboterad, säger Peter Kullgren.

Senast den 31 augusti 2025 ska uppdraget redovisas.

På samma tema så tillsattes i juli en utredning som ska lämna förslag om en ny jakt- och viltvårdsmyndighet som ska ha ansvar för viltförvaltningen nationellt.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 25 januari 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste