Så mycket steg virkespriserna 2023

Under 2023 steg sågtimmerpriset med tolv procent och massavedspriset med 37 procent jämfört med 2022, enligt en sammanställning från Skogsstyrelsen. 

Priserna för både sågtimmer och massaved har ökat markant under 2023. Foto: Pär Andersson

Priserna som sammanställts avser årliga genomsnittspriser för sågtimmer av tall och gran och massaved av tall, gran och björk. Sågtimmerpriserna steg mest i Svealand med en ökning på 14 procent. 

Även massavedspriserna ökade mest i Svealand, med hela 51 procent. Minst ökning syns i Norra Norrland med 25 procent. 

Leveransvirke, som ligger till grund för Skogsstyrelsens sammanställning, utgör mindre än tio procent av den totala virkesförsäljningen. Den sammanlagda volymen sågtimmer och massaved i statistikunderlaget uppgick 2023 till knappt 2,4 miljoner m3/fub. Mängden leveransvirke har minskat med mer än hälften under den senaste tjugoårsperioden. Det gäller både sågtimmer och massaved. 

Priserna är volymvägda genomsnittspriser för leveransvirke och avser löpande priser där hänsyn inte har tagits till inflation.

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 23 januari 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste