Ökning av avverkningsanmäld areal under 2023

Den avverkningsanmälda arealen under helåret 2023 ökade med nio procent jämfört med 2022, enligt statistik från Skogsstyrelsen. 

Avverkningsanmäld areal ökade med nio procent under 2023 jämfört med 2022. Foto: Pär Andersson

Under 2023 var arealen i anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning 261 944 hektar, en ökning med nio procent jämfört med 2022. Motsvarande siffra för 2023 om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog var 12 533 hektar, vilket kan jämföras med 5 967 hektar 2022.

Sett till hela 2023 ökade avverkningsanmälningarna mest i Norra Norrland (38 procent), följt av Götaland (17 procent). I Södra Norrland minskade anmälningarna med en procent och i Svealand var minskningen sju procent.

Minskning i december

Under december 2023 var den anmälda och ansökta arealen om tillstånd till avverkning 16 046 hektar, en minskning med 20 procent jämfört med samma månad 2022. Av total areal stod ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog för 392 hektar. Det innebar en ökning med 18 procent jämfört med december 2022.

Jämfört med medelareal i anmälningar och ansökningar för landet i december de senaste fem åren är det en minskning med 23 procent. Ungefär samma siffra blir det vid en jämförelse av medelarealen de senaste tio åren.

Anmälningarna minskade mest i Svealand (-32 procent), följt av Norra Norrland (-27 procent), Södra Norrland (-13 procent) och Götaland (-6 procent). 

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och avverkning för annat ändamål samt ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära skog och i ädellövskog.

Ökad eller minskad anmäld areal behöver inte betyda att den faktiska avverkningen ökar eller minskar i samma omfattning.

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 22 januari 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste