Nytt förädlingsprojekt ska trygga tillgången på svenska lövträd

Sveaskog och Skogforsk har startat ett samarbete för att säkerställa framtida tillgång till frö- och plantmaterial från svenska lövträd.

Fredrik Klang, forsknings- och utvecklingschef på Sveaskog, menar att fler trädslag måste bli mer robusta för att klara framtidens klimatförändringar. Foto: Sveaskog

Projektets syfte är att underlätta för skogsägare att skapa mer varierade skogar och på så sätt möta klimatförändringarna. Sveaskog och Skogforsk menar att fler trädslag än gran och tall behöver förädlas för att öka skogsägarnas handlingsfrihet när det gäller att anpassa sina skogar. Ett mål med projektet är att säkerställa möjligheten att skörda frö för olika växtzoner.

− Att klimatet förändras innebär stora förändringar för skogen. Genom att utveckla trädens anpassning till dagens och framtidens klimat kan vi göra träden mer motståndskraftiga mot olika angrepp och säkra deras fortbestånd. Skogsägare ska kunna köpa växtliga och robusta plantor av alla svenska trädslag. Det här är en viktig investering för framtiden, säger Fredrik Klang, forsknings- och utvecklingschef på Sveaskog. 

Målet med förädlingsprojektet är att de svenska skogarna ska bli mer varierade och motståndskraftiga mot ett förändrat klimat. Foto: Sveaskog

Trädslag som kommer att ingå i projektet är skogsek, bergek, glasbjörk, bok, fågelbär, lind, lönn, gråal, klibbal, asp, sälg, rönn och oxel. 

Budget för första året är två miljoner kronor och det första projektåret finansieras av Sveaskog. Projektet väntas pågå till 2028 för att sedan gå över till att ingå i ordinarie skogsträdsförädling.

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 16 januari 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste