Torrare luft över Europa – ett hot för jord-och skogsbruket

Luften över Europa blir allt torrare vilket förvärrar risken för torka. Det framkommer i en internationell studie där forskare från Göteborgs universitet medverkar. 

Den torra luften över Europa bidrar till negativa konsekvenser för jord-och skogsbruket. Foto: Emma Sonesson

Studien leddes av forskare vid Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research. Från Sverige medverkade professor Hans Linderholm och docent Kristina Seftigen från Göteborgs universitet, enligt ett pressmeddelande.   

I studien framkommer det att atmosfären i Europa har blivit betydligt torrare under de senaste årtiondena på grund av utsläpp av växthusgaser. Forskarna varnar för att en torrare atmosfär kan förvärra torka och öka risken för skogsbränder, något som kan påverka jord-och skogsbruket negativt.  

Tydlig negativ trend

I studien har forskarna undersökt årsringsdata från träd som sträcker sig tillbaka till år 1600. I den går det att se att luften över stora delar av Europa blivit torrare jämfört med tidigare perioder och att det är en trend som håller i sig. Enligt studiens författare är resultaten av studien oroande med tanke på de senaste årens torka i många regioner i Europa. 

För att mäta luftens torrhet används ångtrycksunderskott (Vapor Pressure Deficit, VPD). VPD beskriver skillnaden mellan den faktiska och den maximalt möjliga vattenhalten i luften. Något som kan jämföras med luftens "törst efter vatten". Törstig luft med hög VPD drar mer vatten från mark och växter vilket ökar risken för skogsbränder ytterligare.  

Mänsligt inflytande

Forskarna genomförde modellsimuleringar som oberoende testades mot resultaten från trädringsdata. Resultaten indikerar att VPD under 2000-talet är ovanligt hög jämfört med förindustriell tid och att de höga nivåerna inte skulle ha kunnat uppnås utan utsläpp av växthusgaser. 

”En fortsatt ökning av VPD innebär ett långsiktigt hot mot många viktiga ekosystemfunktioner. VPD är särskilt viktigt för jordbruket eftersom grödornas vattenbehov ökar ju högre det är. Detta kräver mer bevattning och skördarna minskar. I skogarna påverkas virkesförsörjningen och kolbindningen är i fara, vilket leder till osäkerhet kring klimatregleringen och kollagringen i dessa ekosystem i framtiden”, säger forskarna bakom studien.  

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 09 januari 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste