Registrering av nyckelbiotop går inte längre att överklaga

Hittills har registreringar av nyckelbiotoper, gjorda från och med 27 juni 2019, kunnat hävas om markägaren begärt det. En ny vägledande dom från Högsta förvaltningsdomstolen sätter stopp för detta. Skogsstyrelsens registreringar av nyckelbiotoper ska inte längre ses som beslut som går att överklaga.

Skogsstyrelsens registreringar av nyckelbiotoper ska inte längre ses som beslut som går att överklaga, enligt en vägledande dom från Högsta förvaltningsdomstolen. Idag pågår ingen inventering eller registrering av nyckelbiotoper av Skogsstyrelsen. Foto: Louise Elm/Skogsstyrelsen

När Skogsstyrelsen tidigare har registrerat nyckelbiotoper har markägare haft möjlighet att överklaga beslutet. Markägarna har hänvisat till branschens certifieringssystem som begränsat möjligheten att sälja virke från avverkningar i nyckelbiotoper. Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen prövat två fall där skogsägare menade att registreringarna fick till följd att ett effektivt skogsbruk blev omöjligt och att äganderätten kränktes. 

De två första instanserna, förvaltningsrätten och kammarrätten, ansåg att registreringarna gjorts utan stöd i lagen och hävde dem. För att få fram en vägledande dom överklagade Skogsstyrelsen till Högsta förvaltningsdomstolen som ändrade domen. Man menar att registreringen av en nyckelbiotop är en dokumentation av en inventering som saknar självständig rättsföljd och får anses ha klart begränsande effekter. 

Domstolen menar att det finns möjlighet att överklaga den begränsning i möjligheten att sälja virke från områdena som certifieringssystemen medför, eftersom Skogsstyrelsen inte har haft något ansvar för bildandet av själva certifieringssystemen. Registreringen av området som nyckelbiotop ska dock inte ses som möjligt att överklaga.

Sedan en tid tillbaka har Skogsstyrelsen avregistrerat nyckelbiotoper, registrerade från och med den 27 juni 2019, om markägaren begärt det. Nu ska Skogsstyrelsen analysera den vägledande domen från Högsta förvaltningsdomstolen och vilka konsekvenser den får.

 

Om nyckelbiotoper

En nyckelbiotop är ett område i skogen som i och med sina höga naturvärden har en mycket stor betydelse för skogens växter och djur. Genom certifieringen har skogsägare förbundit sig att inte avverka nyckelbiotoper vilket gör att registreringen innebär att skogsägaren i de flesta fall inte kan avverka.

Skogsstyrelsen har inventerat och registrerat nyckelbiotoper sedan 1990-talet. Den 1 maj 2018 fick Skogsstyrelsen i uppdrag att genomföra en landsomfattande inventering. Uppdraget drogs tillbaka av regeringen i juni 2019. 

Idag pågår ingen registrering eller inventering, eftersom ett sådant politiskt uppdrag inte finns.

Källa: Skogsstyrelsen

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 09 januari 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste