Tuff vinter väntar för sågverken

Marknadssituationen för sågverken är unik. Det är lika illa ställt med den svenska byggbranschen som under 90-talskrisen och byggandet i Europa har bromsats upp kraftigt. Det skriver Danske Bank i sin senaste marknadsrapport.

Trävarupriserna ökade något under en kort period i våras. Sedan dess har efterfrågan sjunkit och nya order från byggbranschen är ovanliga. Från i somras har trävarupriserna sjunkit med minst tio procent, enligt Danske Bank. Foto: Mostphotos

I rapporten ”Skog & Ekonomi” konstaterar Danske Banks analytiker att byggandet i Europa tvärbromsar och priset på sågade råvaror faller. Sågverken tvingas betala höga timmerpriser för att förse anläggningarna med råvara.

Johan Freij, skogsexpert på Danske Bank, beskriver marknadsläget för de svenska sågverken som helt unikt. Foto: Danske Bank

− Vår bedömning är att sågverkens resultat faller kraftigt under fjärde kvartalet 2023 och första kvartalet 2024. Det allvarliga läget har eskalerat under hösten i takt med skenande timmerpriser, säger Johan Freij, skogsexpert på Danske Bank i ett pressmeddelande. 

Marknadsläget för byggbranschen är lika svagt som på 90-talet och situationen är lika illa på kontinenten, och virkespriserna är rekordhöga. Ändå avvaktar de svenska skogsägarna med att avverka för att hålla uppe de höga priserna. Samtidigt spekulerar trävaruköparna i ännu lägre priser. Resultatet blir att sågverken tvingas betala allt högre timmerpriser samtidigt som priserna på sågad trävara fortsätter sjunka. 

Priserna på sågade trävaror har sjunkit med drygt tio procent sedan i somras. Enligt Danske Bank går de flesta sågverken just nu med förlust. Man ser dock ett visst ljus i tunneln.

− Hoppet står till att låga trävarulager och globala produktionssänkningar ska dämpa prisfallet och gynna svensk sågindustri. Räddningen kan finnas i det amerikanska bostadsbyggandet som bör ta fart inom ett halvår, säger Johan Freij. 

 

Johan Freijs råd till skogsägare i olika delar av landet:

· Södra Sverige: Här är timmermarknaden som allra hetast. Framför allt gäller det gran, så gallra så länge priserna håller sig höga.

· Mellansverige: Prisnivån är fortsatt hög på både timmer och massaved. Ingen anledning att hålla igen på avverkning i allmänhet och gallring i synnerhet.

· Mellersta Norrland: Prisjakten är inte lika desperat som i övriga landet, men i norra Norrland pågår en aldrig tidigare skådad virkesjakt. Kontrollera därför noga att du får med alla tänkbara påslag.

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 06 december 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste