Södra utvecklar en ny planteringsmaskin

Med syftet att fler skogsplantor ska överleva satsar Södra på att utveckla planteringsmaskinen BraSatt 01. Maskinen har nyligen testats i fält och Södra har stort hopp om att prototypen är början på en förbättring för föryngringen i skogen.

 

Den autonoma planteringsmaskinen BraSatt 01 är utvecklad för att på egen hand ta sig fram över hygget, hitta lämpliga planteringspunkter, markbereda på ett skonsamt sätt och sätta plantorna i marken. Foto: Joel Dittmer


Projektet BraSatt inleddes 2020 och går ut på att utveckla en ny metod för markberedning och plantering av skogsplantor för att säkerställa plantöverlevnaden. Att plantor dör i ung ålder är idag ett problem för alla skogsbolag. Södra har själva en plantöverlevnad på mellan 70 och 75 procent. Var fjärde planta blir inte äldre än tre år. 

− Inga större tekniska genombrott har gjorts inom föryngring sedan planteringsröret kom. Med Södras satsning knuffar vi föryngringstekniken rejält framåt och använder teknik som inte är vanlig inom skogsbruket. Jag hopas att detta ger ringar på vattnet, så att mer ny teknik kommer skogsägarna till nytta framåt, säger Anna Wallner, projektledare, i ett pressmeddelande.

− På relativt kort tid har vi gått från konceptidéer till att visa i fält vad som är möjligt. Det är inte en färdig konsumentprodukt, men det här visar att det kommer att gå, säger Anna Wallner, projektledare. Foto: Södra

Sköter hela planteringskedjan

Maskinen ska inte bara sätta plantan i marken, utan ambitionen är att den med avancerad teknik ska följa en övergripande färdväg, hitta en framkomlig väg i terrängen, välja bra planteringspunkter, mata fram plantorna ur en kartong, markbereda och plantera. 

− I projektet har vi tagit fram ett koncept och i fält testat en ny metod för markberedning, samt en självgående maskin för plantering. BraSatt har innefattat hela kedjan från planering till att plantan är planterad i mark, säger Anna Wallner.

Prototypen har ett markberedningsaggregat som Södra menar markbereder på ett nytt sätt som är optimalt för plantan, är energieffektivt och som lämnar en relativt jämn hyggesyta efter sig. Metoden påverkar en betydligt mindre markyta än traditionell markberedning. Maskinen är autonom, den arbetar alltså på egen hand, och operatörens roll blir att jobba tillsammans med maskinen, ge support när maskinen ber om hjälp, planera arbetet på hyggesytan och att jobba med plantvård. 

Val av planteringspunkt är avgörande för plantans överlevnad. Södras planterings­maskin är utvecklad för att på egen hand hitta rätt planteringspunkter på hygget.
 Foto: Joel Dittmer

Använder industrirobotar

− I projektet har vi använt beprövad teknik så långt det varit möjligt och anpassat den för att steg för steg komma närmare morgondagens planteringsmaskin. Vi har lyft in mycket teknik som inte är vanlig i skogsbruket, till exempel industrirobotar som normalt hittas på ett betonggolv. I maskinen BraSatt 01 hanteras plantorna automatiskt med robot. Vi tillgängliggör därmed ny teknik i skogsbruket och i föryngringen i synnerhet, säger Anna Wallner. 

Södra har i utvecklingen av prototypen samarbetat med Axelent Engineering, Bit Addict, Boid, Chalmers, CIT, DB MakerLab, Ebeaver, LUE Engineering och Skogforsk. 

− Även om testresultaten är lovande har vi inte en maskin färdig att tas i bruk men vi visar att det med utveckling är möjligt att komma dit. I nästa steg behöver vi bestämma vilka delar av utvecklingen som vi i Södra ska prioritera och driva själva, var vi kan hitta samarbeten och var det sker teknikutveckling där vi inte behöver driva på, säger Anna Wallner.

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 05 december 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste