Ny bioekonomistrategi välkomnas av både skogsindustrin och LRF

Bioekonomiutredningen, som tillsattes av den förra regeringen, har presenterat sitt slutbetänkande och rapporten har mottagits positivt av både Skogsindustrierna och LRF.

I slutbetänkandet, som kallas ”En hållbar bioekonomistrategi – för ett välmående fossilfritt samhälle”, är ett av de övergripande målen att stärka Sveriges konkurrenskraft på området. Foto: Pär Andersson

Bioekonomiutredningen, med den särskilda utredaren Lena Ek i spetsen, föreslår att regeringen lägger fram ett förslag till riksdagen om att besluta om övergripande mål, fokusområden och en plan för uppföljning och utvärdering för en nationell bioekonomistrategi. Slutbetänkandet beskriver förutsättningar och möjligheter med en växande biobaserad näring. Dessutom föreslås konkreta mål för bland annat ökat exportvärde, förädlingsvärde och substitution (att produkter baserade på skoglig råvara ersätter fossila produkter). 

Syftet är att främja långsiktigt och uthålligt arbete med den svenska bioekonomin. Utredningen vill att regeringen ska ansvara för strategin och besluta om handlingsplaner vart fjärde år. 

− Regeringens mål är att Sverige ska ha en hållbar och växande bioekonomi som ligger i framkant. Nu får vi ett omfattande underlag med detaljerade förslag att se över i mer detalj för att uppnå just detta, säger landsbygdsminister Peter Kullgren i ett pressmeddelande. 

Stärker konkurrenskraften

Skogsindustrierna välkomnar utredarens förslag om en nationell bioekonomistrategi och hoppas att politiken, näringslivet och forskningen med gemensamma krafter nu kan realisera målen.

− Utredningen visar hur konkurrenskraft, krisberedskap och arbetet för att bromsa klimatförändringarna gynnas av ett bättre nyttjande av skogsprodukter, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna. Foto: Fredrik Persson

− Det är efterlängtat att Sverige nu rör sig mot att få en bioekonomistrategi på plats. Motsvarigheter finns redan idag i flera av våra konkurrentländer runt om i Europa. Jag hoppas och tror att detta kan stärka Sveriges konkurrenskraft inom området och ge en stabil grund för det fortsatta arbetet, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna. 

− En ökad användning av förnybara resurser är förutsättningen för den gröna omställningen. Den föreslagna strategin är i linje med Skogsindustrins Framtidsagenda och vi vill vara med och bidra till att strategin realiseras, fortsätter hon. 

Avgörande betydelse

Även på Lantbrukarnas Riksförbund är tongångarna positiva efter att bioekonomiutredningen presenterats. 

− LRF har länge efterlyst en strategi och vi är glada att den nu tar ytterligare ett steg mot att bli verklighet, säger Paul Christensson, ordförande för LRF Skogsägarna i ett pressmeddelande.

Paul Christensson, ordförande för LRF Skogsägarna, är nöjd med att en ny bioekonomistrategi är på plats, något som LRF har efterlyst sedan länge. Foto: Johanna Norin

LRF skriver i en kommentar att bioekonomin alltid har varit viktig för Sverige, men att betydelsen idag är större än någonsin. En utvecklad och innovativ bioekonomi har en avgörande betydelse för samhällets hållbara utveckling, menar man.

− Nu ser vi fram emot att politiken gör verkstad av förslagen. Det är till exempel självklart att ett land som Sverige borde ha en handlingsplan för ökad träanvändning, säger Paul Christensson.

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 04 december 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste