Tuffa tider för Moelven som varslar dubbelt

Den svaga konjunkturen börjar komma ifatt träförädlingskoncernen Moelven. 25 anställda varslas om uppsägning från limträfabriken Moelven Töreboda. För två månader sedan varslades 87 medarbetare på Moelven Byggmodul om uppsägning. 

Moelvenkoncernens omsättning minskade under tredje kvartalet 2023 med 342 miljoner norska kronor till drygt 2,7 miljarder NOK. Rörelseresultatet slutade på 14 miljoner NOK jämfört med 229 NOK tredje kvartalet 2022. – De ökade kostnaderna i samhället leder till lägre vinster på våra produkter, vilket i sin tur gör det svårt att tjäna pengar. Vi vet inte hur länge detta kommer att pågå, säger Morten Kristiansen, koncernchef i ett pressmeddelande. Foto: Moelven

Minskad projektorderstock och vikande volymer till bygghandeln och industrisegmentet är anledningen till varslet på Moelven Töreboda, enligt bolaget. 25 medarbetare, varav 23 kollektivanställda och två tjänstemän, varslas om uppsägning. På företaget jobbar idag ungefär 140 personer.

− Det känns så klart otroligt tråkigt att behöva lägga ett varsel och att några av våra medarbetare kan bli tvungna att lämna oss. Tyvärr börjar marknadens generella nedgång få effekter även på vår verksamhet och vi ser en vikande orderingång, säger Johan Åhlén, vd på Moelven Töreboda i ett pressmeddelande. 

Tungt slut på året

Johan Åhlén, vd för Moelven Töreboda AB, beskriver dagens marknadsläge som ”en helt annan vardag” än de senaste åren. Mellan 2020 och 2022 ökade Moelven Törebodas omsättning rejält, från 297 miljoner kronor till 425 miljoner kronor. Från mitten av 2023 började inbromsningen på marknaden att märkas. Foto: Moelven

Under första halvåret 2023 påverkades inte Moelven Töreboda på ett märkbart negativt sätt, trots minskande leveransvolymer. Den ovanligt stora projektorderstocken som följde med in i 2023 kompenserade för den vikande konjunkturen. Under mitten av sommaren kom läget dock ifatt bolaget och projekten kom inte längre in i samma takt.

− Vår bransch har det tufft just nu. Vi har haft en bra situation extra länge tack vare de stora projekt vi haft med oss in i lågkonjunkturen. Nu står vi inför en helt annan vardag och tyvärr måste vi ta detta svåra steg. Det är smärtsamt, men nödvändigt för att vi ska kunna ta oss igenom den här perioden, säger Johan Åhlén om det senaste varslet.

Vd:n tror på en ljus framtid, trots det negativa nuvarande läget.

− Den stora projektorderstocken vi har haft under 2023 visar att när konjunkturen vänder är limträ ett hyperaktuellt byggmaterial att använda, säger han.

Konjunkturkänslig produkt

I mitten av september fick de anställda inom Moelven Byggmodul AB ett varselbesked och motiveringen var i stort sett densamma som vid varslet i Töreboda.

Henrik Asp, vd för Moelven Byggmodul AB, är övertygad om att byggande i trä har en ljus framtid trots dagens tuffa marknadsläge. Foto: Moelven

− Tyvärr ser vi en svag marknad framåt och att nya projekt inte kommer in i tillräckligt hög takt. Detta gör att vi i början på nästa år, baserat på den informationen vi har nu, tyvärr inte har nog med arbete till vår personal, sa Henrik Asp, vd för Moelven Byggmodul i ett pressmeddelande i höstas.

87 anställda, de flesta kollektivanställda i Säffle och även några tjänstemän på olika orter, kan drabbas av uppsägning. Företaget kommer på sikt att koncentrera projekteringen till Värmland och därmed ska den delen komma närmare produktionen.

− Vår produkt är konjunkturkänslig och i det här fallet ser vi att exempelvis bostadsprojekt drabbas av tiden vi nu är inne i med inflation och stigande räntor. Även marknaden för hyrmoduler är svag. I dagsläget är beläggningen relativt god i fabrikerna fram till slutet av året, men givet att vi inte har bekräftade affärer för 2024, så behöver vi agera redan nu. Genom att reducera takten så anpassar vi produktionskapaciteten på ett sätt som gör att vi har produktion under en längre tid, sa Henrik Asp.

Tror på framtiden för träbyggande

Även han har starkt hopp till framtiden, trots en dyster marknad i slutet av 2023.

− Vi jobbar för att kunna säkerställa en snabb produktionsökning när marknaden vänder. Vår ambition är att fortsätta bygga ett ännu starkare Byggmodul på längre sikt. Hållbart byggande i trä är en växande marknad, det är vi säkra på. Tyvärr är marknaden svag för tillfället, men förr eller senare kommer det vända, sa Henrik Asp på Moelven Byggmodul.

Moelven Töreboda AB

Världens äldsta limträfabrik som grundades 1919. Bedriver konstruktion och produktion av bärande träkonstruktioner som hallar, träbroar och egna byggsystemet Trä8 för flervåningshus med trästomme. Cirka 140 anställda med en omsättning på 425 miljoner kronor (2022).

Moelven Byggmodul AB

En av Skandinaviens största producenter av industriframställda byggmoduler i trä. Cirka 500 anställda med en omsättning på 1,7 miljarder kronor (2022). Svenska produktionsanläggningar finns i Kil, Säffle och Torsby. 

Källa: Moelven, Allabolag.se.

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades lördag den 18 november 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste