Stabil nivå på avverkningsanmälningarna

Den avverkningsanmälda arealen under oktober var i stort sett oförändrad jämfört med samma månad 2022. Sammantaget under januari till och med oktober har avverkningsanmälningarna dock ökat med 13 procent jämfört med förra året. Detta enligt statistik från Skogsstyrelsen.

Statistiken över avverkningsanmäld areal i oktober 2023 visar en minskning med en procent jämfört med oktober 2022. Hittills i år har avverkningsanmälningarna däremot ökat med 13 procent jämfört med samma period förra året. Foto: Björn Schubert

Anmäld och ansökt areal om tillstånd till avverkning var under oktober 27 465 hektar, en minskning med en procent jämfört med oktober 2022. Ansökningarna om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog omfattade 526 hektar. Motsvarande siffra för 2022 var 995 hektar. 

Störst ökning regionalt hade Norra Norrland med tio procent mer avverkningsanmäld areal än i fjol. Södra Norrland visar en minskning med tio procent.

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för hela landet i oktober de senaste fem åren visar oktober 2023 en minskning med sju procent. En jämförelse med medelarealen de senaste tio åren visar en minskning med åtta procent.  

Ökning i Norra Norrland

Under årets första tio månader var avverkningsanmäld areal 219 993 hektar, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med samma period förra året. Norra Norrland sticker ut i statistiken med en ökning i avverkningsanmäld areal med hela 48 procent. Södra Norrland har ökat med en procent, Götaland med 21 procent och i Svealand har avverkningsanmäld areal däremot minskat med fyra procent jämfört med januari till och med oktober 2022. 

Avverkningsanmäld areal i oktober 2023 (jämfört med 2022)

Norra Norrland: Ökning med 606 hektar (+10 procent)

Södra Norrland: Minskning med 735 hektar (-10 procent)

Svealand: Minskning med 195 hektar (-3 procent)

Götaland: Ökning med 84 hektar (+1 procent) 

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 15 november 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Björken, vilken multikonstnär!

Krönika: In i det sista tänkte jag att det här får bli en krönika om det stundande EU-valet och skogens roll. Men sen åkte jag söderut och mötte vårens spirande grönska vilket för en stund upplöste politikens virrvarr ur sinnet. Särskilt närvarande var björken – i form av höga pollenhalter och alla små musöronen som kommit att klä, de tidigare nakna grenverken. Och jag kände att det skulle vara på sin plats för mig, som skogsvetarstudent i björkarnas stad, att tillägna Sveriges vanligaste och kanske alldagligaste (?) lövträd en krönika. För även om få anser att björken är kungen i djungeln, så är den ständigt aktuell och inte minst inom skogsbruket där den är på frammarsch.

 

Kommentera