Starkt stöd när världens största skogskongress kommer till Sverige

Kongressen IUFRO World Congress är världens största skogliga kongress och arrangeras bara vart femte år runt om i världen. Sommaren 2024 är det Stockholms tur att stå värd för jättearrangemanget som väntas locka upp emot 7000 deltagare.

− Skogen har många värden som gör den till en viktig del av en hållbar utveckling. Kongressen är en bra plats för att föra dessa samtal och skapa ett brett engagemang hos många nationella och internationella aktörer, säger Johan Kuylenstierna, generaldirektör för forskningsrådet Formas. Foto: Mostphotos

IUFRO World Congress (International Union of Forest Research Organizations) arrangeras på Stockholmsmässan den 23-29 juni 2024. Huvudarrangör är SLU med Formas, Sveaskog, Swedish Forest Industries, Skogsstyrelsen, Energimyndigheten och KSLA som största samarbetspartners. Kongressen stöds av regeringarna i de nordiska och baltiska länderna och har till syfte att sätta den vetenskapliga dagordningen för de kommande åren.

Stödet för kongressen från högsta ort verkar vara stort. I oktober beslutade Formas, det statliga forskningsrådet för hållbar utveckling, att stötta kongressen med 8,5 miljoner kronor. Nu har de nordiska och baltiska regeringarna via Nordiska Ministerrådet beslutat att stötta kongressen med 4,5 miljoner kronor. 

Ekonomiskt stöd

Kongressen har sedan tidigare finansiell uppbackning av regeringarna i de nordiska och baltiska länderna samt via flera universitet runt om i samarbetsländerna. Temat för kongressen är att visa upp och diskutera forskning som belyser skogens roll i samhällsutvecklingen mot år 2050. 

Danska Karen Elleman, generalsekreterare för Nordiska Ministerrådet, säger i ett pressmeddelande att de nordiska länderna har potential att bli den mest hållbara regionen i världen och att skogen spelar en stor roll om det målet ska nås. Därför är IUFRO World Congress i Stockholm 2024 en viktig kongress med stor potential, menar hon.

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 13 november 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste