Ovanligt låga lager av barrsågtimmer

Lagren av barrsågtimmer har inte varit lika små som idag sedan Skogsstyrelsens mätning startade 2013. I slutet av september var lagret av barrsågtimmer 26 procent mindre än samma tid förra året.

Trots svag byggkonjunktur byggs inte sågverkens timmerlager på. Tvärtom är lagren av barrsågtimmer på den lägsta nivån sedan mätningarna startade 2013. Foto: Björn Schubert

Samtliga fyra virkesbalansområden hade vid referensdatumet i slutet av september låga lager av barrsågtimmer medan lagren av massaved var i nivå med samma tid 2022 eller något större. Lagren av barrsågtimmer uppgick den 30 september till 2,1 miljoner kubikmeter enligt Skogsstyrelsens statistik. Det innebär en minskning av det totala lagret med 26 procent jämfört med samma tid förra året. 

Grafik: Skogsstyrelsen

Barrmassavedslagren ökade däremot med fyra procent och uppgick till 3,1 miljoner kubikmeter. Lagren av lövmassaved var 0,8 miljoner kubikmeter, vilket är hela 40 procent mer jämfört med samma tid 2022. 

Virkeslagren den 30 september 2023: 6,7 miljoner kubikmeter (-5 %)

Fördelat på sortiment:

Barrsågtimmer 2,1 miljoner kubikmeter (-26 %)

Massaved 3,9 miljoner kubikmeter (+9 %)

Massaflis 0,7 miljoner kubikmeter (+5 %)

Statistiken anges i m3fub (fast kubikmeter under bark). Källa: Skogsstyrelsen

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 09 november 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste