Nya förpackningar ska göra STIHL mer klimatsmart

STIHL växlar upp för att bli mer hållbara. Exempelvis ska nya förpackningslösningar för trimmerhuvud och sågkedjor minska plastanvändningen med mer än 150 ton per år.

STIHL:s avfall utgörs till största del av förpackningar, trä, metall och plast. Farligt avfall, exempelvis olja eller slam med metall, utgör bara en liten del, enligt STIHL. Foto: STIHL

I STIHL:s hållbarhetsrapport för 2022 slår man fast att cirkularitet är centralt i företagets långsiktiga plan. Man vill minimera användandet av resurser och produktionen av avfall och ska fokusera på att återanvända komponenter i produktionen av nya produkter. Målet är att nå en materialåtervinningsgrad på minst 85 procent, skriver STIHL i ett pressmeddelande.

En del i STIHL:s hållbarhetsstrategi är ett tvåårigt pilotprojekt som lanserades 2022 och som undersöker möjligheterna att tillverka en röjsåg som är helt cirkulär i både tillverkning och användning. Ett annat projekt som sjösattes 2022 undersöker nya förpackningslösningar. Det visar att det finns stora miljömässiga vinster att göra i till synes små förändringar.

Minskad plastanvändning

Exempelvis förväntas ett skifte från plast till wellpapp i förpackningen för trimmerhuvud reducera den plast som används med 111 ton. Genom att ta bort fönstret i genomskinlig plast på kedjeförpackningar väntas 48 ton plast sparas. I slutet av 2023 tror STIHL att 94 procent av de plastbesparande förändringarna är gjorda. Totalt ska STIHL:s plastanvändning minska med 194,4 ton per år.

− Jag är övertygad om att vi har verktygen för att driva utvecklingen av både oss själva och våra kunder framåt genom att tänka och agera tillsammans, säger Michael Traub, styrelseordförande i STIHL. 

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 06 november 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste