Skogsindustrierna vill stärka skogsägares rätt till ersättning

Skogsägare har idag ingen generell rätt till ersättning när myndigheterna begränsar möjligheten till skogsbruk på grund av artskyddsregler. Det är fel, menar Skogsindustrierna, som vill att frågan lyfts i regeringens kommande skogsutredning.

Organisationen Skogsindustrierna menar att skogsbruket redan idag tar hänsyn till såväl arter som naturvärden och på frivillig väg avstår brukande av mark, både inom frivilliga avsättningar och genom den generella hänsynen. Foto: Mostphotos 

Nyligen presenterade Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket en gemensam tolkning av en dom i Högsta domstolen. I det fallet hade en skogsägare först blivit nekad ersättning för en avverkning som stoppades med hänvisning till artskyddsregler. Högsta domstolen gav dock skogsägaren rätt eftersom man ansåg att det fanns speciella omständigheter i just det fallet. HD konstaterade samtidigt att det inte finns några lagar som garanterar markägaren ersättning i sådana situationer, vilket Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket underströk i sin tolkning av domen.

Skogsindustrierna menar att detta sätter många skogsägare i en knepig sits.

− Det ska inte innebära en ekonomisk risk att skapa skogar med förutsättningar för biologisk mångfald, därför är det viktigt att man förtydligar ersättningsrätten, säger Magnus Berg, näringspolitisk chef på Skogsindustrierna i en kommentar på organisationens hemsida.

Välkomnar ny skogsutredning

Skogsindustrierna menar att Sverige ska ha höga ambitioner för naturvård och artskydd och att detta ska genomföras rättssäkert och effektivt. Man menar att kostnaden för dessa gemensamma intressen inte enbart kan bäras av enskilda skogsägare utan bör delas av hela samhället. 

Myndigheterna har fått i uppdrag av regeringen att ta fram både nya riktlinjer för hur artskyddsbestämmelserna ska tillämpas och att se över förebyggande strategier för att artskyddsförbuden inte ska behöva tillämpas. 

− Skogsindustrierna anser att de nya riktlinjerna för artskyddet, tillsammans med frågan om ersättning, förstärker bilden av att en ny skogsutredning behövs, säger Linda Eriksson, ansvarig för nationella skogsfrågor på Skogsindustrierna.

Man skriver sammanfattningsvis att om brukandet av större arealer ska begränsas mer än det redan gör, bör det vara en självklar princip att ersättning utgår till markägaren och att formella reservat eller flexibla skyddsformer används.

Mer i ämnet: Ansvarig utgivare Stefan Ljungdahls ledare i Skogsaktuellt 9/2023.

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 03 november 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste