Fortsatt uppåt för virkespriserna

Under tredje kvartalet 2023 ökade leveranspriserna för sågtimmer med knappt åtta procent och för massaved med knappt sex procent jämfört med årets andra kvartal, enligt statistik från Skogsstyrelsen.

Priserna på både sågtimmer och massaved ökade under årets tredje kvartal, både jämfört med förra kvartalet och med samma period 2022. Foto: Mostphotos

Störst ökning syns i Svealand med drygt elva procent, följt av Götaland med drygt sju procent. I Norra Norrland ökade sågtimmerpriset med bara knappt en procent och i Södra Norrland minskade priset med knappt en procent.

Vid en jämförelse med tredje kvartalet 2022 har virkespriserna gått upp med ännu större siffror, sammantaget med drygt 14 procent. I Svealand har priserna ökat mest, med 16 procent. I Götaland syns en ökning med 14 procent, i Södra Norrland en ökning med fyra procent och i Norra Norrland har priserna gått upp med åtta procent. 

Massavedspriset har ökat kraftigt, med 37 procent, vid en jämförelse med tredje kvartalet 2022. Ökningen är störst i Svealand med drygt 46 procent. I Södra Norrland har priserna ökat med knappt 39 procent och i Norra Norrland med 36 procent. I Götaland syns en ökning av massavedspriset med drygt 30 procent.

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 31 oktober 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste