Ökat rörelseresultat för Sveaskog

Tack vare de höga virkespriserna ökade det operativa rörelseresultatet från januari till och med september för Sveriges största skogsägare Sveaskog. Detta trots minskade leveransvolymer och högre avverkningskostnader.

Sveaskog skriver att marknaden för massa- och pappersindustrin har försvagats under året, men att det låga utbudet har tryckt upp priserna på massaved. Massavedspriserna till och med september i år är hela 46 procent högre än i fjol, skriver vd Erik Brandsma i en kommentar till delårsrapporten. Foto: Pär Andersson

Det operativa rörelseresultatet för årets första nio månader ökade med elva procent och landade på drygt 1,2 miljarder kronor. Nettoomsättningen ökade med tre procent till drygt 5,87 miljarder kronor. Virkespriserna ökade med i genomsnitt 15 procent samtidigt som leveransvolymerna minskade med 12 procent. Bakom delårsresultatet finns högre virkespriser och ökade intäkter från vindkraftsupplåtelser men också lägre volym från egen skog och ökade avverkningskostnader.

Sett till enbart perioden juli till och med september minskade både omsättningen och det operativa rörelseresultatet jämfört med samma period 2022, med fem respektive 19 procent. 

− Sveaskog har haft fortsatt god efterfrågan på skogsråvara, trots ett omvärldsläge som är präglat av inflation och en svagare konjunktur. Svenska sågverk har gynnats av den svaga kronkursen och har till skillnad från sina europeiska kollegor inte dragit ner produktionstakten. Tillgången till timmer var generellt låg, vilket innebar att prisnivåerna fortsatte att stiga, säger Sveaskogs vd och koncernchef Erik Brandsma i ett pressmeddelande.

− Det rådande omvärldsläget och högre räntor gör att vi ser en tydlig inbromsning i nybyggnationen på den europeiska marknaden, vilket påverkar efterfrågan på timmer negativt, säger Sveaskogs vd Erik Brandsma. Foto: Sveaskog

Kraftigt höjda priser

Sveaskog lyfter två stora händelser under perioden som påverkade företaget på olika sätt. Dels stormen Hans som fällde cirka 500 000 m3fub och dels Sveaskogs investering i AI-bolaget Nordic Forestry Automation (juli 2023). 

− Den fortsatt höga prisnivån på våra produkter har påverkat vårt resultat positivt. De högre virkespriserna motverkas dock av lägre volym från egen skog samt ökade kostnader för bland annat avverkning och skogsvård. Genomsnittspriserna på virkesleveranserna från vår egen skog var 20 procent högre än motsvarande period föregående år, timmerpriserna tio procent högre och massavedspriserna 46 procent högre, säger vd Erik Brandsma.  

Om Sveaskog

Sveaskog äger 14 procent av Sveriges skogsmarker och är därmed landets största skogsägare och ägs av svenska staten. Bolaget har cirka 800 medarbetare.

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 30 oktober 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste