Lägesrapport från Fagersta

ASF. Staketet håller på att sättas upp och inom kort är det dags för smittskyddsavlivning av vildsvin i restriktionszonen. Det var något av det som Jordbruksverkets veterinärinspektör Maria Cedersmyg rapporterade om, på LRF Kötts och Sveriges Grisföretagares lunchwebbinar vecka 43. 

Provtagning av vildsvin på provtagningscentralen i Fagersta. Foto: SVA

Mellan den 5 september och 30 oktober har totalt 174 vildsvin i Sverige provtagits för afrikansk svinpest, varav 73 inom restriktionszonen utanför Fagersta. Av dessa har 49 påvisats positiva, samtliga inom det så kallade kärnområdet, som nu håller på att stängslas in. 

– Det ser bra ut, folk jobbar så fort som de någonsin kan och är väldigt engagerade, berättade Maria Cedersmyg. 

Smittskyddsavlivning på gång

Maria Cedersmyg arbetar som veterinärinspektör på Jordbruksverket, och är involverad i bekämpningen av ASF. Foto: Jordbruksverket

Inom kort kommer man också dra i gång så kallad smittskyddsavlivning med jaktliknande metoder. Arbetet benämns så eftersom det inte är frågan om normal jakt, utan det kommer ske en del avvikelser från svensk jaktlagstiftning, med stöd från epizootilagstiftningen. 

– Det går ut på att vi ska ta bort så många som möjligt av vildsvinen i den smittade zonen. I kärnområdet, innanför stängslet, ska vi ta bort alla. Det gör vi för att få bort viruset från kärnområdet och utanför ska vi få bort mottagliga djur i så stor utsträckning som möjligt, för vi helt enkelt ska få till den smittfrihet som vi ska basera vår friförklaring på så småningom, förklarade Maria. 

Smittskyddsavlivningen kommer i huvudsak ske med hjälp av åteljakt och fällfångst. Lokala jägare tillsammans med specialister från Svenska Jägareförbundet kommer att utföra arbetet. 

Skissar på omfallsplan

Jordbruksverket håller också på och tittar på en så kallad omfallsplan, en plan för hur bekämpningen bör fortskrida i händelse av att utbrottet sprider sig geografiskt. 

– Även om det ser väldigt bra och nästan oförskämt stabilt ut just nu, så måste vi alltid tänka ”hur skulle det kunna bli”. 

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 30 oktober 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste