Så ser det ut med granbarkborren där du bor

Stor geografisk variation och inte lika dramatiska följder av sommartorkan som befarat. Den bilden målades upp när Skogsaktuellt gjorde ett svep över landet för att känna av läget med granbarkborren.


Illustration: Malin Strandli

Norra Skog

Olov Eriksson, fältområdeschef Öst

− Det som avviker i år är att det är svårt att identifiera något speciellt geografiskt område som är drabbat, utan det är väldigt spritt. Den gemensamma bilden har de inspektorer som jag har pratat med. Det blir därför väldigt svårt att ge en samlad bild till våra medlemmar när vi skickar ut information. Men generellt upplever vi att det är mer skador i år än de två, tre senaste åren. Kanske något mer skador i de östra delarna, vilket dock kan bero på att det är bördigare mark och mer gran i den geografin. Den torra och varma försommaren blev idealisk för granbarkborren initialt, men nederbörden vi fick senare bromsade upp flera svärmningar. I vintras kom mycket tung, blöt snö som orsakade en hel del snöbrott. Vi riktade åtgärder för att identifiera de områdena och i samband med den aktiviteten märkte vi att det finns en förhöjd risk för granbarkborreangrepp där.

− Tack vare fusionen med Norrskog för några år sedan och att vi köpte in oss i massabruket Husum Pulp har vi väldigt bra avsättning på alla sortiment. Är det skadade virket helt torrt blir det ju bränsleved, men innan det har gått så långt är det massavedssortiment som gäller. Utmaningen är att identifiera de skadade områdena i tid och vi vill givetvis uppmana markägare att se över sin egen skog.

Mellanskog

Magnus Sääf, skogsförvaltare

− Sammanfattningsvis är det lugnare än tidigare år. Det har varit besvärligt sedan 2018 och en stigande trend. I fjol var det en liten uppbromsning, men till exempel Sörmland låg fortfarande jättehögt i statistiken. I år är känslan att hela geografin på något sätt pekar åt det lugnare hållet, trots värmen och torkan som gjorde oss väldigt oroliga. Vi ser dock en stor geografisk variation. Det finns områden ut mot kusten som har lika mycket skador som tidigare och vi ser stora skador på vissa fastigheter samtidigt som det kan vara helt lugnt hos andra skogsägare i samma område. Vi ser med viss oro en förflyttning norrut med spridda skador i bland annat södra Dalarna och Gästrikland. Det är på en låg nivå, men vi uppmanar ändå våra medlemmar där att hålla extra koll.

− Avsättningen för virket är bättre än någonsin skulle jag vilja påstå. Marknaden är så pass het på bränslesidan, så det mesta går till energived. Priset är tre gånger högre än för bara några år sedan och det är en viss tröst för drabbade medlemmar att även skadat virke nu ger en del intäkter.

Södra

Henrik Holmberg, skogsskötselchef

− Vi ser minskande volymer i år igen och det är en trend sedan toppåret 2019. I stora delar av vår geografi har vi nästan inga skador alls, men i delar av våra verksamhetsområden fortsätter skadorna. Kommunikationen kring detta blir därför lite klurig. Många upplever att skadorna minskar, vilket de ju gör, medan vissa står i samma elände som tidigare och blir hårt drabbade. Östergötland och delar av Kalmar län är värst drabbade. Det finns också ett område som ser ut som en triangel mellan Göteborg, Borås och Lidköping som också har en hel del skador. 

− Marknadsläget för skadat virke är bra skulle jag säga. Många självverksamma använder vårt populära sortiment för specialmassaved, 1600, där man kan blanda både timmer och massaved, även om det är skadat och dött.

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades lördag den 28 oktober 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste