Kontroller införs i den smittade zonen

ASF. Det är viktigt att ASF-restriktionerna i skog och mark följs. Från och med den 26 oktober kommer Jordbruksverket därför att genomföra kontroller.

Jordbruksverket kommer att genomföra kontroller vid den smittade zonen, för att säkerställa att restriktionerna följs. Foto: Jordbruksverket

Myndigheten kommer genomföra offentlig kontroll i den smittade zonen runt Fagersta. Man kommer kontrollera att restriktionerna efterlevs och att de som fått beviljade undantag följer villkoren för dessa. Jordbruksverket skriver att de allra flesta i området följer restriktionerna, men att man vet att det förekommer obehöriga i området.

Uthållighet över tid

– Vi prioriterar därför att rikta kontrollerna mot områden där risken är större för att obehöriga rör sig. Bekämpningen av afrikansk svinpest ställer höga krav på uthållighet över tid för alla inblandade, och det gäller även efterlevnaden av restriktionerna, säger Madeleine Haal Gertzell, gruppchef i Jordbruksverkets krisorganisation, i ett pressmeddelande.

Myndigheten kommer att genomföra kontroller i hela den smittade zonen, så väl utanför som inne i det stängslade området.

Riskerar böter

Om man stöter på personer som olovligen befinner sig innanför den smittade zonen riskerar dessa att få betala böter. Och om man har ett undantag, men inte följer villkoren, då riskerar man att få undantaget indraget. Jordbruksverket hoppas att detta inte ska bli aktuellt, men betonar att det är väldigt viktigt att restriktionsbesluten följs.

 –  Det är viktigt att vi alla hjälps åt för att förhindra att smittan sprids till andra områden med fler restriktioner som följd, säger Madeleine.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 26 oktober 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste