Holmens resultat minskar

Skogsbolaget Holmen presenterar ett rörelseresultat för det tredje kvartalet på 1166 miljoner kronor. Tredje kvartalet 2022 var siffran 1921 miljoner kronor. 

Holmens vd och koncernchef Henrik Sjölund menar att Holmen kunde hålla uppe rörelseresultatet i tredje kvartalet på en hög nivå, trots det utmanande konjunkturläget. Foto: Ulla-Carin Ekblom

Holmens delårsrapport visar ett rörelseresultat för januari till och med september 2023 på 4041 miljoner kronor. Samma period förra året var rörelseresultatet 5905 miljoner kronor. Exklusive jämförelsestörande poster blir minskningen av rörelseresultatet för perioden 1599 miljoner kronor. Orsaken är, enligt Holmen, en svagare marknad för trävaror och kartong.

 

− Efterfrågan på timmer var hög medan den mattades av något för massaved i takt med ökande produktionsbegränsningar i industrin. Priserna steg ytterligare då skogsråvaran i Norden är en bristvara. Resultatet från skog ökade något till 397 miljoner kronor, skriver Holmens vd och koncernchef Henrik Sjölund i en kommentar på Holmens hemsida.

Utmanande marknadsläge

Holmen har noterat en svag efterfrågan på kartong för konsumentförpackningar. Anledningen är återhållsamma konsumenter och fortsatt lageravveckling, menar vd:n. Han har också märkt en svag efterfrågan på papper, vilket pressar marknadspriserna.

− Prisnivån är dock fortsatt hög till följd av dyra insatsvaror för många kontinentala producenter. Tack vare vårt goda kostnadsläge och ökade leveranser kunde vi upprätthålla resultatet från papper på en bra nivå, 613 miljoner kronor, skriver Henrik Sjölund.

Intresset för att bygga storskaligt med trä som alternativ till betong och stål är stort, men efterfrågan från övriga byggmarknaden är svag. Holmen ser en stabiliserad energisituation i Europa, men fortsatt höga energipriser på kontinenten. 

− Riklig nederbörd tryckte ner priserna i Sverige till låga nivåer under tredje kvartalet och innebar att energis resultat minskade till 68 miljoner kronor, skriver Holmens vd.

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 25 oktober 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste