Minskat resultat för Södra

Södras rörelseresultat för årets tredje kvartal var 410 miljoner kronor, att jämföra med 2480 miljoner kronor under tredje kvartalet 2022. – Vi står stabilt trots rådande läge, säger Södras vd Lotta Lyrå. 

Lägre resultat för Södra under tredje kvartalet, men i linje med föreningens förväntningar, säger vd Lotta Lyrå. Foto: Södra

Södrakoncernens nettoomsättning under tredje kvartalet 2023 uppgick till 6545 miljoner kronor, vilket är en minskning med 19 procent jämfört med samma period föregående år. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till tolv procent och soliditeten var 61 procent.

Projektet Effektivitet i världsklass, där målet är att förbättra Södras lönsamhet med en miljard kronor fram till 2025, har under kvartalet nått effektivitetsvinster på drygt 680 miljoner kronor per år, vilket bidrar till resultatet, skriver Södra i ett pressmeddelande.

”Utmanande marknadsläge”

Resultatet, som minskat betydligt jämfört med 2022, är i linje med förväntningarna och en konsekvens av den globala ekonomins fortsatta avmattning som har resulterat i lägre priser, skriver Södra.

− Vi befinner oss i en tid av kortsiktiga utmaningar och långsiktiga möjligheter. Resultatet för tredje kvartalet speglar det utmanande marknadsläge som råder, vilket vi förväntar oss fortsätter under en tid framåt. Men som kooperation som spänner över hela värdekedjan har vi en styrka i vår långsiktighet. Det gör att vi står stabilt trots rådande läge och kan titta på investeringsmöjligheter som på sikt stärker vår marknadsposition, säger Södras vd Lotta Lyrå.

Affärsområdenas resultat tredje kvartalet 2023 (jämfört med Q3 2022) 

Södra Skog: 31 MSEK (60)

Södra Wood: 52 MSEK (225)

Södra Cell: 408 MSEK (2393)

Södra Innovation: -16 MSEK (-4)

Pär Andersson
Pär Andersson
Tel: 073-925 05 41
E-post: par@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 25 oktober 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste